Compendiu de specialităţi medico-chirurgicale – Vol.1+2 Autori – coordonatori: Victor Stoica, Viorel Scripcariu, Editura Medicală, 2016

Volumul, dezvoltat de un reputat colectiv de cadre didactice de la universităţile de medicină şi farmacie din România, trece în revistă principalele noutăţi la nivel internaţional din domeniile diagnosticului, fiziopatologiei şi terapeuticii aplicate cu succes în practica medicală. Aceste teme sunt adaptate la specificul asistenţei medicale româneşti. ... Citiți mai mult...

Genetica medicală, Ediţia a 3 a Autori: Mircea Covic, Dragoş Ştefănescu, Ionel Sandovici, Editura Polirom, 2017

Având în vedere rolul pe care această ramură medicală îl joacă deja în dezvoltarea abordării medicinei viitorului, medicina personalizată, lucrarea de faţă îi ajută pe toţi profesioniştii din sistem să înţeleagă mai bine oportunităţile şi provocările geneticii şi integrării ei în practica medicală. Autorii prezintă, în această a 3 a ediţie, şi ultimele evoluţii ştiinţifice şi tehnice din domeniu, apărute în ultimii ani. ... Citiți mai mult...

Washington – Ghid Practic de Medicină de Urgenţă Autori: Mark D. Levine, Adela C. Golea, Editura Hipocrate, 2018

O lucrare axată pe aspectele practice, cu numeroase exemple, ale medicinei de urgenţă, dedicată tuturor profesioniştilor din domeniu, inclusiv asistenţii medicali. Abordarea este cuprinzătoare, aducându-se informaţii practice despre stabilizarea pacienţilor, interacţiunile şi tratamentele specifice. Sunt acoperite şi aspecte din domenii conexe medicinei de urgenţă, precum toxicologie, îngriijirile paliative sau îngrijirile psihiatrice. ... Citiți mai mult...

Dicţionar de termeni pentru asistenţii medicali şi învăţământul postliceal sanitar – Actualizat de: Dr. Mariana Minea, Lucreţia Titircă, Editura Cartea Medicală, 2018

Varianta actualizată a Dicţionarului rămâne o lucrare fundamentală pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru asistenţii medicali. Obiectivele principale ale volumului sunt atât reîmprospătarea cunoştinţelor cadrelor medii, cât şi întărirea statutului profesional al acestora drept membri de bază ai echipei medicale, colaboratori bine pregătiţi ai medicilor şi ai celorlalţi profesionişti din echipă. ... Citiți mai mult...

Cartea mea de diabet Autor: Dr. Mirela Culman, Editura Medicală, 2018

O lucrare deosebit de utilă atât pentru cadrele medicale, cât şi pentru publicul larg. Alături de informaţii medicale de actualitate, autoarea aduce, într-un mod accesibil, şi informaţii despre cum să înţelegem mai bine această boală în contextul alegerilor legate de stilul nostru de viaţă sau despre noţiunile de bază ale managementului diabetului din punctul de vedere al pacientului. ... Citiți mai mult...

Fizio-kinetoterapia şi recuperarea medicală în afecţiunile aparatului locomotor Autor: Jaroslav Kiss, Editura Medicală, 2018

O lucrare care se adresează, în mod direct, asistenţilor medicali care activează în domeniul fizioterapiei. Acestora le sunt prezentate concepte fundamentale din medicina fizică, pentru o mai bună înţelegere a proceselor terapeutice şi de recuperare în cazul celor mai întâlnite afecţiuni ale aparatului locomotor. Dintre aceste concepte se remarcă investigaţiile paraclinice necesare diagnosticării şi stabilirii eficacităţii terapeutico-recuperatorii sau mijloacele terapeutice specifice fizio-kineto terapiei. Autorul pune în evidenţă, de asemenea, rolul asistentului medical de recuperare în diversele faze ale afecţiunilor locomotorii. ... Citiți mai mult...

Bolnavul cu infarct miocardic Redactor: Camelia Cristina Diaconu, Editura Medicală, 2018

Volumul se adresează atât specialiştilor, medici şi asistenţi medicali, din domeniul cardiologiei, cât şi publicului larg, având în vedere impactul alarmant pe care bolile cardio-vasculare îl au în România (reprezintă cauza principală de deces). Lucrarea urmăreşte să sublinieze consecinţele modului de viaţă asupra sănătăţii arterelor coronare, a căror ateroscleroză este cauza principală a infarctului miocardic, care ucide un român la fiecare 30 de minute. ... Citiți mai mult...

Sinteza teoretică şi practică a îngrijirii paliative (Tratat pentru asistenţii medicali) Autori: Gabriela Rahnea Niţă. Anda Natalia Ciuhu, Dragos Eugen Frâncu, Editura Etna, 2014

O lucrare apreciată de specialişti, atât pentru valoarea ei teoretică, cât şi practică. Autorii aduc cititorilor cele mai actuale concepte din domeniul îngrijirilor paliative la nivel internaţional cu scopul de a impulsiona formarea mai cuprinzătoare a specialiştilor noştri care activează în acest domeniu. ... Citiți mai mult...

Îngrijirea pacienţilor. Vol. 4. Autori: Liliana Rogozea, Tatiana Oglindă, Editura Libris Editorial, 2018

Volumul de faţă, al 4-lea al unei lucrări mai ample, reprezintă un instrument deosebit de util pentru educaţia medicală continuă a asistenţilor medicali. Sunt prezentate, în detaliu, rolul asistenţilor medicali, atât cel propriu, direct, cât şi cel delegat, în procesul terapeutic şi planurile de îngrijire ale pacienţilor cu anumite afecţiuni. ... Citiți mai mult...

Ghid Practic de Obstetrică şi Ginecologie Oxford ed. 3 Autori: Sally Collins, Sabaratnam Arulkumaran, editura Hipocrate, 2017

A 3a ediţie a Ghidului practic Oxford de obstetrică şi ginecologie aduce noutăţi pentru profesioniştii din domeniu – algoritmi noi pentru managementul pacienţilor sau subiecte noi, precum evaluarea pre-operatorie. Este o lucrare deosebit de utilă pentru toţi cei implicaţi în diversele etape ale procesului clinic de asistenţă medicală, de la stabilirea diagnosticului la administrarea tratamentului şi acordarea îngrijirilor medicale. ... Citiți mai mult...

Tehnici şi manopere pentru asistenţii medicali Autori: Liliana Rogozea, Tatiana Oglindă, Editura Libris Editorial, 2017

O foarte utilă trecere în revistă a tehnicilor şi manoperelor cel mai folosite în asistenţa medicală, care urmăreşte să standardizeze aplicarea lor practică şi să crească calitatea şi siguranţa acestora. O lucrare fundamentală atât pentru asistenţii începători, prin îmbogăţirea cunoştinţelor, dar şi pentru cei experimentaţi, prin împrospătarea lor ... Citiți mai mult...

Protocoale de diagnostic şi tratament în pediatrie Autor: Mircea Nanulescu, Editura Amaltea, 2017

Lucrarea se adresează, în principal, profesioniştilor din domeniul pediatriei, aducându-le acestora actualizări şi completări ale protocoalelor incluse în ediţia a 3a, precum şi protocoale noi. Dezvoltarea unor asemenea ghiduri şi protocoale de diagnostic şi tratament urmăreşte să reducă variabilitatea din practica pediatrică şi să îi ajute pe profesioniştii din domeniu să găsească metoda optimă de diagnostic şi tratament din punct de vedere al raportului eficacitate / cost. ... Citiți mai mult...

Tarascon – Ghid Clinic de Medicină de Urgență a Adultului Editor principal: Richard J. Hamilton, Editura Callisto, 2018

Un volum fundamental pentru profesioniştii angrenaţi în activităţi de medicină de urgenţă. Sunt trecute în revistă principalele condiţii ce ţin de domeniul medicinei de urgenţă, precum şi procedurile şi manevrele cele mai uzuale (de exemplu, resuscitarea cardiacă avansată sau managementul căilor respiratorii prin ventilaţia neinvazivă) şi medicamentele şi perfuziile folosite în timpul intervenţiilor medicinei de urgenţă. ... Citiți mai mult...

Psihologia vârstei a treia și a patra Autor: Gabriela Maria Man, Editura Trei, 2018

Dedicat în primul rând psihologilor, dar şi profesioniştior din sistemele medical şi de asistenţă socială, lucrarea îşi propune să analizeze diversele stereotipuri prezente acum în societate în legătură cu persoanele vârstnice şi abilităţile lor cognitive şi social-emoţionale. Autoarea abordează această temă prezentând studii recente, date statistice şi alte dovezi ştiinţifice care sprijină sau contrazic aceste stereotipuri. ... Citiți mai mult...

Medicina de familie pentru asistenţii medicali Autori: Liliana Ana Tuţă, Laura Maria Condur, Editura Etna, 2017

Lucrarea se constituie într-un ghid deosebit de util pentru profesioniştii din sistemul medical de sănătate, o concisă trecere în revistă a problemelor principale de sănătate pe care medicina de familie le abordează zi de zi. Având în vedere rolul din ce în ce mai important pe care asistenţii medicali sunt chemaţi să îl joace în sistemul primar de îngrijiri medicale, lucrarea poate reprezenta o lucrare fundamentală pentru această categorie de profesionişti din sistemul medical. ... Citiți mai mult...