Interviu cu doamna Ioana Acsinte, asistent medical principal licenţiat la SUU Elias- Clinica Otopeni și lider al echipei medicale de geriatrie și gerontologie a Spitalului Universitar de Urgență Elias – Clinica Otopeni

interviuacsintePentru cineva care nu vă știe, descrieți-mi ce înseamnă munca unui asistent medical din echipa SUU Elias- Clinica Otopeni?

R. Echipele medicale aleClinicii Universitare de Geriatrie, Gerontologie și Psihogeriatrie, care îşi desfăşoară activitatea sub egida Academiei, a Spitalului Elias și a U.M.F. „Carol Davila” București în clădirea Casei Seniorilor din Otopeni, sunt multi-disciplinare. Avem medici cu două sau trei specialități -medicină internă, geriatrie, gerontologie, gerontopsihiatrie, neurologie, gastroenterologie, medicină fizică şi de recuperare – psihologi, asistente medicale generaliste şi asistente medicale cu specialitate în geriatrie şi asistenţa socială a vârstnicului, kinetoterapeuţi, asistenţi nutriţionişti, infirmieri, etc.

O parte importantă a activităţii noastre constă din monitorizarea, evaluarea şi tratarea personalizată a pacienţilor cu diagnostic de afectare neurodegenerativă, care vin periodic la control sau pentru internare. Pentru aceşti pacienţi, cu manifestări clinice şi comportamente diferite în funcţie de tipul de boală de memorie, adoptăm metode diagnostice şi terapeutice personalizate. În faţa unei tulburări de comportament identificăm, în primul rând, elementul declanşator, precum anxietatea, frica sau durerea fizică, etc., iar apoi medicul geriatru analizează istoria medicală a pacientului pentru a putea construi un răspuns terapeutic adecvat.

În plus de activitatea de zi cu zi în clinică, participăm cu regularitate la activităţi de educaţie medicală continuă, inclusiv conferinţe, mulţumită afilierii la diverse asociaţii profesionale, din ţară şi străinătate. Astfel reuşim să ne menţinem pregătirea profesională la cote înalte şi putem aduce în activitatea de zi cu zi proceduri medicale de ultimă oră.

Care sunt realizările de care sunteți cel mai mândră?

R. Sunt foarte mândră de participarea mea alături de o echipă de înaltă clasă profesională la evenimente și studii interne și internaționale privind protocoalele de prevenție și îngrijire a pacienților geriatrici.

De asemenea, o satisfacţie deosebită îmi dă faptul că eforturile mele și ale echipei pe care o conduc sunt permanent îndreptate pentru redarea unei bune calități a vieții pacientului nostru.

 

Ce dificultăți implică munca dumneavoastră și cum le depășiți?

R. Eu şi colectivul din care fac parte am învățat de-a lungul anilor să ne descurcăm și să avem soluții pentru această cazuistică deosebit de complexă care se întâlneşte în geriatrie, pacientul geriatric fiind un pacient cu pluripatologie.

De nenumărate ori, acesta este un pacient supus unui sindrom de imobilizare îndelungat, un purtător de sondă urinară, un pacient ce necesită un suport nutritiv specializat, cu risc foarte înalt de infecții multirezistente sau de bronhopneumonii cu germeni de risc și pentru personalul medical. Pacientul geriatric este oricând la risc de escare de decubit, atunci când mijloacele de profilaxie nu pot fi aplicate la timp și când personalul medical nu este suficient.

În plus, încercăm ca în abordarea terapeutică şi interacţiunea generală cu pacienţii noştri să luăm în calcul şi bogatul lor istoric medical, dar şi de viaţă. De exemplu, ca un fapt divers, am avut și pacienți cu venerabila vârstă de 102 ani.

 

Cum reușiți să răspundeți nevoilor pacientului geriatric?

R. Serviciile medicale şi de îngrijire oferite de noi contribuie la menținerea, refacerea și dezvoltarea abilităților fizice și mentale individuale, în vederea depășirii situației de nevoie medico-socială a vârstnicului.

În acest context, aplicăm cu consecvenţă principiile Evaluării Geriatrice Standardizate (EGS). Aceasta este o abordare interdisciplinară care vizează estimarea medicală și psihosocială a pacientului, stabilirea unui diagnostic corect și identificarea strategiilor adecvate pentru prevenție, tratament și reabilitare.

 

Cum lucrați cu familiile acestora?

R. Membrii familiilor participă la un program de informare, instruire și consiliere despre nevoile specifice ale pacientului.

În cadrul acestei consilieri, familiei îi este descrisă boala de care suferă pacientul, felul în care poate evolua ea, drepturile pacientului privind serviciile de îngrijire de care poate beneficia din partea statului. De asemenea, membrilor familiei li se subliniaza că vor trebui să conlucreze permanent cu noi, pentru a putea beneficia de tot ce este nou în domeniul îngrijirilor, medicației și tehnologiei (de exemplu, există aplicații ce pot rula pe smartphone și care vin în ajutorul pacientului și familiei acestuia).

 

Ce înseamnă pentru dumneavoastră și echipă acest premiu?  Prin ce este el important?

R. Înseamnă foarte mult acest premiu al OAMGMAMR București, primit într-o atmosferă fastuoasă la GALA PREMIILOR DE EXCELENȚĂ  2017. El este recunoașterea publică a muncii depuse de echipa mea, a eforturilor susținute de a face față provocărilor date de un sistem destul de neprietenos cu domeniul geriatric.

În plus, acest premiu a dovedit încă o dată calitatea serviciilor oferite pacienților Clinicii de Geriatrie şi Gerontologie a S.U.U. ELIAS și îmi întărește convingerea că munca făcută cu pasiune și dăruire aduce satisfacții și recunoaștere profesională.

 

Care a fost parcursul dumneavoastră profesional? (povestiți-ne puțin despre dvs.)

R. Provin dintr-o familie de asistenți medicali, oameni care și-au dedicat întreaga viață scopului nobil de a-și ajuta semenii. Putem spune, deci, că de mic copil am luat contact cu acest domeniu.

Cariera mea profesională a început după absolvirea Școlii postliceale sanitare „Carol Davila”, în anul 1993, ca asistent medical la Policlinica județului Ilfov. Tot în același an, în urma unui concurs, am obținut un post în cadrul Clinicii Neurologie și Stroke a SUU Elias, loc în care m-am format ca specialist. Am activat în această clinică până în anul 2009.

Am decis apoi să-mi continui pregătirea profesională și am absolvit cursurile de licență în asistența medicală la Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad.

Începând cu anul 2009 îmi desfăşor activitatea în cadrul Clinicii Universitare de Geriatrie, Gerontologie și Psihogeriatrie, unde am avut onoarea să o cunosc pe Doamna Prof. Dr. Luiza Spiru, mentorul meu în geriatrie.

Din 2011 sunt Asistent medical şef al Clinicii, iar din anul 2017 Masterand în cadrul UMF Carol Davila (la “Cercetări şi intervenţii operaţionale în managementul serviciilor medico-sociale şi al sănătăţii publice”).

 

Profesional, ce vă doriți în continuare?

R. Împreună cu echipa mea, ne-am propus să ne menţinem  profesionalismul în îngrijirea pacienţilor, în special a celor vârstnici care au dizabilităţi funcţionale şi cognitive, pacienţi care fac obiectul muncii noastre de zi cu zi în clinica de geriatrie.

Îmi doresc ca un număr mai mare de tineri să înţeleagă că această muncă este deosebită, cere cunoştinţe interdisciplinare, dedicaţie, empatie față de nevoile pacienţilor vârstnici, şi, fiindcă este deosebită, să se îndrepte spre această frumoasă specialitate.

În contextul îmbătrânirii populaţiei, cred că este deosebit de necesar un program naţional de prevenţie şi curativ privind bolile bătrâneţii, iar pentru acest lucru avem nevoie de educaţie şi legislaţie de calitate.

Această activitate de îngrijire a pacientului cu multe afecţiuni asociate caracteristice înaintării în vârstă necesită muncă asiduă în echipa interdisciplinară, deci îmi doresc ca echipa din care fac parte să rămână la aceleaşi cote înalte de performanţă.

De asemenea, parteneriatele cu alte  organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale pot să ne ajute în asigurarea necesităţilor acestor pacienţi, în condiţii de ambulator, după ce părăsesc clinica, pentru a le permite acestora să îmbătrânească frumos şi demn, un deziderat formulat şi promovat cu putere de întemeietoarea şcolii româneşti de geriatrie,  Profesor Doctor Ana Aslan.

 

A consemnat Mirela Mustață, Redactor Executiv E-Asistent

Share This Post