Chirurgie – Manual pentru cadre medii şi şcoli sanitare postliceale Autori: Silvian Daschievici, Mihai Mihăilescu, Editura Medicală, 2013

chirurgieUn volum dedicat profesioniştilor care lucrează deja în asistenţa medicală, dar şi celor în devenire, pornind de la rolul deosebit de important al asistenţilor medicali în toate etapele procesului chirurgical, în speciale cele pre- and post-operatorii.

Sunt prezentate conceptele fundamentale ale chirurgiei, inclusiv tehnicile de mică chirurgie, şi ale asistenţei medicale de urgenţă.

Un accent special este pus şi pe aspectele principale ale procesului de dezinfecţie, precum şi pe îngrijirile şi complicaţiile etapei post-operatorii.

Share This Post