ZIUA INTERNAȚIONALĂ A SOLIDARITĂȚII UMANE – 20 DECEMBRIE 2017

20dec”Ideea de solidaritate umană la nivel global poate schimba lumea” a declarat Lech Walesa, fondatorul mișcării muncitorești Solidaritatea și câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace în 1983. Tot el avea să fie cel care inaugura prima ceremonie care marca Ziua Internațională a Solidarității Umane, în anul 2006.

Adunarea Generală a Națiunilor Unite avea să identifice, la 22 decembrie 2005, prin Rezoluția 60/209, solidaritatea ca fiind una dintre valorile fundamentale și universale care ar trebui să stea la baza relațiilor dintre popoarele secolului al XXI-lea. Tot atunci s-a decis proclamarea zilei de 20 decembrie drept Ziua Internațională a Solidarității Umane.

Cu doar 3 ani înainte, prin Rezoluția 57/265, Adunarea Generală a Națiunilor Unite înființa Fondul Monetar de Solidaritate, ca fond fiduciar al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Obiectivul său este eradicarea sărăciei și promovarea dezvoltării umane și sociale în țările în curs de dezvoltare, în special în rândul celor mai sărace segmente ale populației.

Aceste inițiative precum constituirea Fondului mondial de solidaritate pentru eradicarea sărăciei și proclamarea Zilei internaționale de solidaritate umană vor promova conceptul de solidaritate, esențial în lupta împotriva sărăciei și în implicarea tuturor părților interesate relevante.

Ziua Internațională de Solidaritate Umană are rolul de a:

• celebra unitatea în diversitate;

• încuraja guvernele să respecte angajamentele lor față de acordurile internaționale;

• conștientiza opinia publică cu privire la importanța solidarității;

• încuraja dezbaterea privind modalitățile de promovare a solidarității pentru realizarea Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, inclusiv eradicarea sărăciei;

• încuraja noi inițiative de eradicare a sărăciei.

În spiritul solidarității, mesajul ONU cu prilejul acestei zile este acela că se bazează pe toate statele lumii, dar și pe fiecare cetățean pentru a asigura “cooperarea în rezolvarea problemelor internaționale de natură economică, socială, culturală sau umanitară”.

 

Surse de documentare:

http://www.un.org/en/events/humansolidarityday/

http://www.un.org/en/events/humansolidarityday/background.shtml

https://www.jurnalul24.ro/ziua-internationala-a-solidaritatii-umane/

Share This Post