Fizio-kinetoterapia şi recuperarea medicală în afecţiunile aparatului locomotor Autor: Jaroslav Kiss, Editura Medicală, 2018

bfktO lucrare care se adresează, în mod direct, asistenţilor medicali care activează în domeniul fizioterapiei.

Acestora le sunt prezentate concepte fundamentale din medicina fizică, pentru o mai bună înţelegere a proceselor terapeutice şi de recuperare în cazul celor mai întâlnite afecţiuni ale aparatului locomotor.

Dintre aceste concepte se remarcă investigaţiile paraclinice necesare diagnosticării şi stabilirii eficacităţii terapeutico-recuperatorii sau mijloacele terapeutice specifice fizio-kineto terapiei.

Autorul pune în evidenţă, de asemenea, rolul asistentului medical de recuperare în diversele faze ale afecţiunilor locomotorii.

Share This Post