3 decembrie 2018 – Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi

dizabilitatiMai mult de jumătate din populaţia lumii trăieşte acum în zone urbane, în timp ce, până în 2050, această cifră va creşte până la 6,5 miliarde de oameni. Pentru a putea avea o dezvoltare durabilă, zonele urbane au nevoie de transformări semnificative în privinţa proiectării spaţiilor şi a gestionării diverselor aspecte ale vieţii cotidiene.

Agenda 2030 a Organizaţiei Naţiunilor Unite de dezvoltare durabilă acordă mare importanţă acestor elemente de dezvoltare urbană – astfel, unul dintre obiectivele Agendei subliniază nevoia transformării oraşelor şi a celorlalte aşezări umane în arealuri incluzive, sigure, adaptabile şi rezistente provocărilor viitorului. Conferinţa ONU pentru Locuinţe şi Dezvoltare Urbană Durabilă, desfăşurată în Ecuador, în 2016, a recunoscut că, în viitor, oraşele şi infrastructura şi serviciile urbane de bază trebuie să fie mai prietenoase cu mediul şi cu locuitorii lor şi să fie mai incluzive, luând în calcul nevoile tuturor persoanelor, mai ales ale celor cu dizabilităţi.

Tema de anul acesta a Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi, sărbătorită pe 3 decembrie în fiecare an, este promovarea incluziunii şi egalităţii în societate pentru ca persoanele cu dizabilităţi să îşi poată atinge potenţialul individual şi cel de membru al comunităţii.

Agenda 2030 a ONU, care urmăreşte ca nicio persoană să nu fie marginalizată, este un plan de acţiune ambiţios al comunităţii internaţionale. Coloana lui vertebrală o reprezintă principiul demnităţii fiecărei persoane şi al egalităţii dintre ele.

În acest context, Agenda 2030 urmăreşte să creeze o societate în care se poate asigura participarea egală şi deplină a persoanelor cu dizabilităţi în toate sferele vieţii sociale, culturale, economice şi politice, o societate în care toate persoanele au oportunităţi egale de a se exprima şi contribui la dezvoltarea comunităţii.

 

Mirela Mustață – Redactor executiv E-asistent

 

Documentare, traducere şi adaptare după:

http://www.who.int/life-course/news/events/intl-day-of-persons-with-disabilities-2018/en/

https://www.un.org/development/desa/disabilities/international-day-of-persons-with-disabilities-3-december/idpd18.html

https://www.un.org

Share This Post