Relaționarea medic-pacient Autor: Lucian Josan, Editura Institutul European, 2018

medicapacientLucrarea aceasta se constituie într-un adevărat ghid pentru medici și pacienți, dar și asistenții medicali, ei înșiși implicați activ în interacțiunea cu pacienții, pentru construirea unei relații productive, in beneficiul stării de sănătate a acestora.

În acest context, autorul pune accentul pe rolul de formator pe care profesioniștii din sistemul medical sunt chemați să îl joace și pe competențele care le sunt necesare acestora pentru a îndeplini cu succes acest rol.

Dintre temele abordate remarcăm: Ipostaze ale relației medic-pacient; Comunicarea medic formator-pacient; Competența medicului formator sau Obstacole în calea formării pacientului.

Share This Post