Reatestarea competenței profesionale

Competența profesională este o caracteristică esențială pentru orice profesie, iar asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali nu fac excepție. Aceștia sunt responsabili pentru îngrijirea pacienților, lucru care, de multe ori, poate face diferența între viața și moartea pacientului.  Prin urmare, trebuie să fie bine pregătiți și să aibă o ... Citiți mai mult...

Aspecte juridice privind malpraxis-ul medical

Timp de lectură: 5 minute Malpraxis-ul este definit de lege drept eroarea profesională săvârșită în exercitarea actului medical sau medico-farmaceutic, care generează prejudicii pacientului și implică răspunderea civilă a personalului medical și a furnizorilor de produse și servicii medicale, sanitare și farmaceutice. El poate include o gamă largă de erori medicale produse ... Citiți mai mult...

Secretul profesional

În desfășurarea activităților profesionale asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au acces la date și informații în legătură cu pacientul sau aparținătorii acestuia, care dacă ar fi divulgate,intenționat sau din culpă, ar putea produce diverse prejudicii. Prin urmare, pentru evitarea situațiilor în care un pacient ar avea de suferit din ... Citiți mai mult...

Suspendarea calității de membru OAMGMAMR

Termenul suspendare/suspendat este perceput în general ca fiind unul negativ, însă adevărul este undeva la mijloc. Totul depinde de contextul/motivul care a condus la suspendarea calității de membru al OAMGMAMR. Deși reglementată prin OUG 144/2008 și prin Statutul OAMGMAMR, pentru asigurarea unui cadru coerent și unitar la nivelul tuturor filialelor, Consiliul ... Citiți mai mult...

Exercitarea profesiei în regim independent

Potrivit art. 11 alin. (1) din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, exercită profesia în regim salarial şi/sau independent. Deși mai puțin cunoscută, această formă de exercitare a profesiei în regim independent este o alternativă importantă ... Citiți mai mult...

Certificatul de status profesional curent

Vom încerca în rândurile următoare să lămurim pe scurt  ce anume este acest certificat de status profesional curent,  care este rolul lui, cum, când și în ce condiții se eliberează acesta. Între atribuțiile Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, prevăzute de art. 40 alin (1)  din OUG ... Citiți mai mult...

Etică și deontologia profesională

În cadrul fiecărei profesii există probleme specifice de morală, însă acolo unde subiectul profesiei este ființa umană, etica și deontologia profesională capătă o însemnătate și mai mare. Etica și deontologia sunt elemente cheie în desfășurarea activităților profesionale, și putem spune, fără să greșim, că îngrijirile medicale de calitate depind într-o mare ... Citiți mai mult...

Drepturile membrilor

Tuturor ne plac drepturile, pentru că vorbesc despre acele lucruri care ni se cuvin din oficiu, însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că orice drept vine la pachet cu obligații, iar pentru a beneficia de drepturile noastre, trebuie să ne îndeplinim şi obligațiile. În general termenul "drepturi" se referă ... Citiți mai mult...

Răspunderea disciplinară a membrilor O.A.M.G.M.A.M.R.

Plecând de la art. 13 din OUG 144/2008, conform căruia la primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor depune un jurământ, constatăm că legiuitorul a fost preocupat de aspectele disciplinare ale profesiei, și a ales să păstreze chiar ... Citiți mai mult...

Educația Medicală Continuă (EMC), obligație și, în același timp, un drept al membrilor OAMGMAMR. Opinia consilierului juridic OAMGMAMR filiala București – Bobic Alin Victor

Motto: “Învățat e omul care se învață necontenit și învață necontenit și pe alții” - Nicolae Iorga   Când vine vorba despre clasicul „EMC”, asistentul medical este tentat să privească această formă de educație profesională continuă doar ca pe o activitate consumatoare de timp și resurse. Realitatea este cu totul alta, și, chiar ... Citiți mai mult...

Asigurarea de răspundere profesională, un „stres” suplimentar al desfășurării activității profesionale sau, mai degrabă, desfășurarea activității profesionale fără stres suplimentar?

Pentru început, trebuie cunoscut faptul că asigurarea de răspundere civilă pentru greșelile în activitatea profesională este obligatorie pentru toți asistenții medicali generaliști, moașe și asistenți medicali. Cadrul legal al obligației de a încheia asigurare de răspundere civilă pentru greșelile în activitatea profesională este dat de  art. 667 din Legea 95/2006 ... Citiți mai mult...

Notiuni de legislatie medicala

I. Răspunderea juridică 1. Noţiuni generale Reglemenând relaţiile sociale prin norme de drept, legiuitorul are întotdeauna în vedere condiţiile în care norma trebuie să se realizeze şi mai ales ce se întâmplă atunci când destinatarii aduc atingere acesteia. Prin fapta sa, cel care încalcă prevederile normelor juridice aduce atingere ordinii de drept, tulbură ... Citiți mai mult...

Reguli de bună practică farmaceutică

Autor av. dr. Dan CIMPOERU Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2010 s-au aprobat Regulile de bună practică farmaceutică. Aceste reguli conţin recomandări aplicabile în unităţile farmaceutice, destinate a garanta că serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt corespunzătoare, eficiente şi orientate către pacienţi. Prevederi generale privind buna practică farmaceutică Regulile de bună practică farmaceutică ... Citiți mai mult...

Drepturile pacienţilor

Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr. 46/2003. Potrivit acestei legi, pacienţii au următoarele drepturi: 1. Dreptul pacientului la informaţia medicală Acest drept presupune ca pacientul să fie informat: - cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza. - asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de ... Citiți mai mult...

Ghidurile de practica medicala

GHIDURILE DE PRACTICĂ MEDICALĂ Autor avocat dr. Dan CIMPOERU Practica medicală unitară după standardele internaţionale şi adaptată gradului de activitate şi nivelului fiecărui spital este o linie de conduită care implică elaborarea ghidurilor de practică medicală şi diseminarea acestora la nivelul tuturor unităţilor sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile implicate. Ghidurile de ... Citiți mai mult...