Dicţionar de termeni pentru asistenţii medicali şi învăţământul postliceal sanitar – Actualizat de: Dr. Mariana Minea, Lucreţia Titircă, Editura Cartea Medicală, 2018

dictionarVarianta actualizată a Dicţionarului rămâne o lucrare fundamentală pentru învăţământul postliceal sanitar şi pentru asistenţii medicali.

Obiectivele principale ale volumului sunt atât reîmprospătarea cunoştinţelor cadrelor medii, cât şi întărirea statutului profesional al acestora drept membri de bază ai echipei medicale, colaboratori bine pregătiţi ai medicilor şi ai celorlalţi profesionişti din echipă.

Share This Post