Lumea medicală în 2019 – Evoluţii şi tendinţe

evolutie1Tehnologia va continua şi în 2019 să transforme asistența medicală, de la descoperirea şi diagnosticarea bolilor, până la managementul de zi cu zi al bolilor cronice, inclusiv cumpărarea de medicamente. Să aruncăm o privire asupra a trei tehnologii noi care au un potențial enorm de a aduce aceste transformări.

Specialiştii se concentrează, în primul rând, pe inteligenţa artificială, mai ales pe aşa numitul proces de „învăţare automată, de către computer” – „machine learning”, în engleză. Această ramură a informaticii urmărește să creeze aplicaţii software capabile să detecteze tipare şi tendinţe în colecţia de date pe care o analizează şi să le extrapoleze, generând anumite predicţii cu un înalt grad de acurateţe. În domeniul asistenţei medicale, inteligenţa artificială îi va ajuta pe practicieni să pună, mai rapid, diagnostice mai precise, oferindu-le informaţii relevante pentru cazurile pe care le gestionează într-un anumit moment, informaţii induse pe baza analizei unor largi baze de înregistrări medicale.  De exemplu, se așteaptă ca, până în 2020, clinicienii să poată fi ajutaţi de inteligenţa artificială să diagnosticheze anumite afecțiuni pe baza unor imagini 3D de tip scan sau a datelor transmise în timp real de diverse dispozitive portabile ceasuri inteligente, mini-scanere 3D cu ultrasunete, portabile).

O altă abordare tehnologică nouă în care specialiştii îşi pun multe speranţe este biopsia lichidă, aşteptată să devină, în 1-2 ani, o metodă complementară reală a biopsiei clasice. Această biopsie lichidă este, de fapt, un test de sânge care urmăreşte ADN -ul tumoral, fiind mult mai puţin invazivă decât biopsia clasică şi, astfel, mult mai potrivită, cred mulţi specialişti, pentru biopsia anumitor organe (plămânii, de exemplu). În prezent, biopsia lichidă este folosită, în principal, pentru monitorizarea efectelor tratamentelor după ce a fost diagnosticat cancerul, însă se aşteaptă ca următorii 1-2 ani să aducă o rafinare a acestei metode, ceea ca va face ca ea să înceapă să fie folosită pe scară largă şi ca instrument de diagnosticare, alături de biopsia clasică.

A treia evoluţie tehnologică cu potenţial deosebit pentru asistenţa medicală este imprimarea 3D, ea fiind considerată un catalizator pentru dezvoltarea medicinei personalizate. În prezent, cele mai importante aplicații ale imprimării 3D în asistenţa medicală sunt în domeniul protezării (implanturile ortopedice) și dispozitivelor medicale, cum ar fi implanturile dentare și aparatele auditive. Deşi pare a fi ceva de domeniul ştiinţifico-fantastic, mulţi specialişti se aşteaptă ca următoarea etapă de dezvoltare a aplicaţiilor medicale ale imprimării 3D  să aducă imprimarea de ţesut şi organe umane, precum urechi, mâini sau rinichi. Acestea vor putea fi folosite ca grefe chirurgicale pentru a repara sau înlocui țesuturile și organele afectate. Gândindu-ne numai la transplantul de rinichi, imprimarea 3D poate rezolva, în viitor, cu costuri rezonabile, deficitul imens existent acum între cererea de transplant şi oferta de organe donate. Tehnologia are, deci, un potențial semnificativ de a extinde şi îmbunătăţi accesul la asistență medicală în cazul multor grupuri populaţionale, mai ales al celor vulnerabile.

Acest efort global de a creşte accesul universal la servicii de sănătate va continua în 2019, mai ales în ţările în curs de dezvoltare. În acelaşi timp, se aşteaptă ca mecanisme internaţionale precum Fondul Global pentru Combaterea SIDA, TBC-ului şi Malariei să primească sprijin mai mare din parte instituţiilor donatoare pentru a complementa eforturile autorităţilor naţionale. De asemenea, se vor amplifica eforturile pentru îmbunătăţirea prevenţiei în cazul unor maladii grave, precum poliomielita, dar şi pentru creşterea nivelului încrederii publice în eficacitatea şi siguranţa vaccinurilor. Este o problemă deosebit de importantă, mai ales în cazul unor boli precum rujeola, unde este nevoie de contracararea rapidă a curentului de dezinformare promovat, mai ales în social media, de un număr în creştere de persoane.

Se aşteaptă şi ca instituţiile internaţionale din domeniul sănătăţii publice să manifeste o preocupare în creştere pentru fenomenul din ce în ce mai răspândit al rezistenţei la antibiotice şi alte substanţe antimicrobiene şi pentru asigurarea unui răspuns eficace la nivel internaţional în cazul apariţiei şi răspândirii unor agenţi patogeni noi.

2019 va aduce evoluţii noi şi în domeniul educaţiei medicale şi al dezvoltării carierelor profesioniştilor din sistemele de sănătate.  De exemplu, şcolile medicale din SUA şi alte ţări dezvoltate pun deja accentul pe nevoia de “a învăţa cum să înveţi”, având în vedere ritmul şi cantitatea în care apar informaţii noi relevante profesiei. În plus, aceste şcoli medicale din ţările dezvoltate introduc, încă din primii ani, mult mai multă practică în asistenţa medicală primară.

Sunt introduse în curricula medicală şi sub-specialităţi noi, ca, de exemplu, ştiinţa furnizării de servicii medicale, care se concentrează pe subiecte precum “îngrijri centrate pe populaţie”, îngrijiri bazate pe echipa medicală, leadership, îngrijiri centrate pe pacient, dezvoltarea de politici de sănătate publică sau folosirea tehnologiei medicale şi a tele-medicinei.  Se va pune, de asemenea, mai mult accent pe întelegerea interdisciplinară. De exemplu, studenţi din anul 1 de la o facultate de medicină din SUA vor începe pregătirea practică cu un curs de 9 săptămâni în garda de noapte a unei Unităţi de Primiri Urgenţe.

O temă, deloc nouă, care este aşteptată să primească o atenţie deosebită în 2019 este cea a asistenţei medicale de înaltă calitate, pe măsură ce tot mai multe sisteme medicale din ţările dezvoltate fac teste pilot pentru dezvoltarea modelelor de cost şi decontarea de către asiguratorii publici sau privaţi pe baza rezultatelor activitătii medicale asupra stării de sănătate a unui pacient şi nu numai pe baza volumului acesteia (numărul de consultaţii, investigaţii şi proceduri efectuate pentru acel pacient).

Când definesc această asistenţă medicală de înaltă calitate, specialiştii se uită la câteva obiective principale ale sistemelor de sănătate – asistenţa medicală trebuie să fie sigură, la momentul oportun, eficace, eficientă, echitabilă şi centrată pe pacient. Formulat altfel, sistemele medicale trebuie să se redefinească pentru a putea să furnizeze servicii de sănătate mai bune, cu o satisfacţie mai bună a pacienţilor şi la costuri mai mici. Calitatea are trei aspecte esenţiale – rezultatul actului medical asupra stării de sănătate a pacientului, siguranţa actului medical şi evaluarea serviciului de către pacient, după cum urmează:

-  Rezultatul actului medical poate include mortalitatea, complicaţiile medicale apărute, autonomia funcţională a pacientului, etc.

-  Siguranţa actului medical poate include rata de infecţii, erorile de medicaţie, etc

-  Evaluarea serviciului de către pacient poate include, printre altele, timpul de aşteptare pentru o anumită consultaţie, accesul la un anumit tratament sau procedură, accesul la o formă de asigurare cu un cost rezonabil pentru pacient.

Specialiştii se aşteaptă ca din ce în ce mai multe cursuri de educaţie medicală să se concentreze pe acest concept al asistenţei medicale de înaltă calitate.  Multe şcoli medicale au introdus deja cursuri unde studenţilor li se cere să analizeze cazuri medicale reale cu scopul de a evalua dacă aceştia au primit asistenţă medicală de înaltă calitate şi, dacă evaluarea este negativă, ce ar fi putut fi făcut diferit pentru a atinge acest obiectiv.

Există din ce în ce mai multe opinii convergente printre specialiştii în educaţie medicală că dezvoltarea unui sistem de asistenţa medicală care să facă faţă provocărilor viitorului implică ca factorii de decizie să îl proiecteze ca şi când ei şi familiile lor ar fi pacienţi, să proiecteze un sistem care să poată furniza un act medical care îmbunătăţeşte starea de sănătate sau autonomia funcţională a pacientului, un act medical sigur, pe care pacientul îl evaluează pozitiv şi care are un cost rezonabil pentru pacient şi pentru societate.

 

Mirela Mustață – Redactor executiv E-asistent

Surse de documentare:

https://www.ama-assn.org/education/accelerating-change-medical-education/not-your-grandfathers-med-school-changes-trending

https://www.ft.com/content/4838cff6-101d-11e9-acdc-4d9976f1533b

https://www.ama-assn.org/education/accelerating-change-medical-education/value-based-care-elusive-concept-enters-curriculum

https://www.forbes.com/sites/reenitadas/2016/03/30/top-5-technologies-disrupting-healthcare-by-2020/#2160b58f6826

 

Share This Post