Avizarea cabinetului individual de practică independentă pentru asistenții medicali generaliști, moașe sau asistenții medicali (C.I.P.I.)

Timp aproximativ de lectură: 4 minute

Cu siguranță că avizarea și înființarea cabinetelor individuale de practică independentă pot părea unui profesionist neobișnuit cu această activitate un proces laborios, însă el este important pentru asigurarea calității serviciilor medicale oferite de asistenții medicali generaliști, de moașe sau de asistenții medicali prin intermediul acestor cabinete de practică independentă.

Din punct de vedere juridic, acest proces este reglementat de normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1454/2014, și de procedura aprobată de Consiliul Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (O.A.M.G.M.A.M.R.) prin hotărârea nr. 12/2015, modificată şi completată ulterior prin hotărârea nr. 12/2023.

Potrivit normelor metodologice, avizarea cabinetelor individuale de practică independentă se realizează de către filiala pe teritoriul căreia se solicită înființarea, conform procedurii stabilite prin hotărâre a Consiliului național al O.A.M.G.M.A.M.R.

Începând cu data de 14 martie 2023, procedura de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă a fost modificată, în scopul clarificării anumitor aspecte privind pașii ce trebuie urmați pentru avizare și documentele aferente necesare.

Practic, titularul cabinetului individual de practică independentă poate solicita avizul cu specificarea serviciilor de îngrijiri medicale care vor fi furnizate.

Această cerere trebuie înaintată în scris de către asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical solicitant. Formal, trebuie să fie utilizată o cerere tip, care este stabilită în Anexa 1 a procedurii de avizare și reavizare a cabinetelor individuale de practică independentă.

În plus, cererea trebuie să fie însoțită de documentația necesară, conform dispozițiilor art. 15 alin. (2) din normele metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moașă şi de asistent medical în regim independent, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1454/2014.

Un aspect important privind avizarea C.I.P.I. se referă la modul de înființare juridică a acestora.

Astfel, în cazul cabinetului individual de practică independentă înființat conform prevederilor Legii 31/1990 privind societățile comerciale, cererea de avizare trebuie să fie însoțită de actele constitutive ale societății, dovada că societatea are ca obiect unic de activitate furnizarea de servicii de îngrijiri medicale conform Codului CAEN – 8690, documente justificative care să ateste că administratorul societății sau cel puțin o treime din numărul membrilor consiliului de administrație sunt asistenți medicali generaliști, moașe sau asistenți medicali (cerere de mențiuni sau statutul și contractul societății) şi certificatele de membru ale asistenților medicali menționați mai sus, însoțite de avizul anual.

În cazul cabinetului individual de practică independentă înființat în cadrul unei asociații sau fundații, cererea de avizare trebuie să fie însoțită de actul constitutiv al asociației sau fundației, de statutul asociației sau fundației, care să indice furnizarea de îngrijiri medicale drept obiect de activitate, de hotărârea judecătorească de înființare a asociației sau fundației, și de hotărârea organelor de conducere a asociației sau fundației privind înființarea unuia sau mai multor cabinete.

Concluzionând, înființarea unui cabinet individual de practică independentă, un pas important în dezvoltarea și promovarea serviciilor medicale oferite de asistenții medicali sau de moașe, implică și îndeplinirea etapei de avizare a cabinetului individual de practică independentă de către filiala pe teritoriul căreia se solicită înființarea, conform procedurii stabilite prin hotărâre a Consiliului național al O.A.M.G.M.A.M.R.

Prin acest pas de avizare este deschisă calea pentru ca aceste cabinete să asigure pacienților acces facil la îngrijirea medicală și să contribuie la creșterea calității asistenței medicale. Prin intermediul lor, se promovează o abordare personalizată și integrată a îngrijirii medicale, în beneficiul atât al pacienților, cât și al profesioniștilor din domeniul îngrijirilor de sănătate. Iată tot atâtea argumente în sprijinul practicii independente a asistenților medicali generaliști, moașelor sau a asistenților medicali.

Bobic Alin Victor – consilier juridic în cadrul OAMGMAMR Filiala București

Share This Post