Ziua Mondială a Asistenței Medicale Bazate pe Dovezi

În fiecare an, începând cu 2020, în 20 octombrie, comunitatea internațională de  Asistență medicală bazată pe dovezi (EBHC) sărbătorește Ziua Mondială a Asistenței Medicale Bazate pe DoveziWorld EBHC Day. Acest eveniment deosebit de important este condus la nivel mondial de o serie de organizații internaționale de cercetare și inovare în domeniul medical: JBI, Cochrane, Campbell Collaboration, Guidelines International Network (GIN), The Institute for Evidence-Based Healthcare (IEBH), The Centre for Evidence-based Health Care (CEBHC) și National Institute for Health and Care Excellence (NICE).

Tema din acest an s-a concentrat pe dovezi și echitate globală în sănătate. Inechitățile în materie de sănătate reprezintă diferențele inechitabile, nedrepte și evitabile, cauzate de modul în care puterea, resursele și banii sunt distribuite în societate. Potrivit Organizației Mondială a Sănătății (OMS), „obținerea unui impact asupra sănătății și echității globale este scopul final al unei mai bune utilizări a dovezilor cercetării în luarea deciziilor în materie de sănătate”. În acest context, organizatorii acestui eveniment au solicitat Comunității Mondiale EBHC să disemineze propriile experiențe cu privire la promovarea și integrarea procesului decizional bazat pe dovezi, pentru a îndeplini obiectivul de echitatea globală în sănătate.

OAMGMAMR Filiala București face parte din această rețea colaborativă și a răspuns invitației cu un articol publicat în site-ul principal al acestui eveniment. În acest fel, am primit titlul onorific de Ambasadori ai Dovezilor (Evidence Ambasador) și am participat activ la evenimentele online organizate în acest sens.

În cele ce urmează, vom prezenta varianta în limba română a acestui articol.

Oportunități cheie de transformarea a profesiilor de asistent medical și moașă

Introducere

Asistenții medicali și moașele reprezintă forța de muncă cea mai numeroasă din cadrul profesiilor din domeniul sănătății. Ei lucrează la intersecția dintre sănătate, educație și comunități și au responsabilități din cele mai diverse și autonome. În ultimii ani, la nivel global, remarcăm o transformare dinamică a profesiilor de asistent medical și moașă, concentrată pe următoarele aspecte principale:

 • Recunoașterea identității profesionale
 • Extinderea rolului acestora prin leadership, cercetare și inovare
 • Implementarea practicilor bazate pe dovezi (EBP).

Acest articol prezintă oportunitățile cheie de transformare a profesiilor de asistent medical și moașă, care să contribuie la furnizarea îngrijirilor de sănătate bazate pe dovezi, echitabile, sigure și de calitate.

Context

În ultimele două decenii s-a remarcat o amplă mișcare de susținere și dezvoltare a profesiilor de asistent medical si moașă, susținută neobosit de organizații internaționale și naționale. În plus, contextul pandemic COVID-19 a evidențiat importanța critică a sănătății și contribuția majoră a acestor profesioniști în realizarea echității în sănătate. Mai mult ca niciodată, au fost recunoscute rolurile profesioniștilor din domeniul sănătății ca susținători ai pacienților (patient advocacy) și campioni ai schimbării.

Conceptul de „patient advocacy implică furnizarea de îngrijiri individualizate în raport cu cultura, valorile și preferințele pacientului, asigurând, în același timp, libertatea pacientului de a lua cele mai bune decizii informate. Campionii schimbării sunt pasionați de îmbunătățirea calității globale a asistenței medicale, în special prin încurajarea colegilor lor către inovare și adoptarea celor mai bune practici la locul de muncă. Cu toate acestea, asumarea acestor roluri necesită sprijin adecvat din partea organizațiilor de asistență medicală.

Până de curând, aspirația OAMGMAMR București de a dezvolta cercetarea și inovarea în domeniul de activitate al asistenților medicali și moașelor părea irealizabilă. Accesul limitat la dovezi, lipsa apetitului cultural pentru cercetare și inovare, rezistența la schimbare și lipsa programelor academice pentru asistenți medicali și moașe sunt doar câteva dintre motivele pentru care dezvoltarea profesională pentru acest sector a fost o provocare.

Cu toate acestea, cadrul socio-politic creat de organizațiile internaționale, colaborarea cu organizații internaționale de cercetare și inovare, cum ar fi JBI, și nu în ultimul rând, perseverența OAMGMAMR București a contribuit la dezvoltarea profesiilor de asistent medical și de moașă.

Organizații internaționale care susțin transformarea profesiilor de asistent medical și moașă

Începând cu sfârșitul anilor 1990, OMS a promovat recunoașterea asistenților medicali și moașelor ca membri esențiali ai echipelor multidisciplinare datorită:

 • Importanței lor în abordarea provocările de sănătate publică și in furnizarea serviciilor de sănătate sigure, de înaltă calitate, eficiente și eficiente și
 • Contribuției lor eficiente în cadrul sistemelor de sănătate.

OMS a dezvoltat un Cadru de politici pentru sănătate și bunăstare – Health 2020 și o strategie europeană pentru secolul 21, care are ca principal scop îmbunătățirea sănătății și bunăstării populațiilor și reducerea inegalităților în materie de sănătate până în 2030.

În acest sens, OMS și Consiliul Internațional al Asistenților medicali (ICN) au desemnat anul 2020 Anul Internațional al Asistenților Medicali. Tema pentru 2020 a fost „Asistenții medicali: o voce care să conducă spre o lume sănătoasă”, care a evidențiat modul în care asistenții medicali și moașele sunt esențiali pentru abordarea unei game largi de provocări de sănătate, inclusiv inechitatea în sănătate.

Raportul The future of Nursing 2020-2030 a evidențiat capacitatea unică a asistenților medicali și moașelor de a aborda determinanții sociali ai sănătății, inclusiv îngrijirea accesibilă, de calitate și echitabilă pentru întreaga populație.

Totuși, pentru a-și asuma aceste roluri, asistenții medicali și moașele au nevoie de:

 • Educație profesională solidă
 • Medii de lucru care să-i susțină
 • Autonomie
 • Participare la luarea deciziilor în sănătate la nivel local, guvernamental și internațional.

În prezent, OMS sprijină puternic dezvoltarea profesională a asistenților medicali și moașelor prin dezvoltarea cadrului general de practică avansată.

O altă organizație internațională care sprijină transformarea profesiilor de asistent medical și moașă este JBI. JBI este o importantă organizație internațională de cercetare și inovare care, timp de aproape trei decenii, a sprijinit această transformare prin dezvoltarea și furnizarea de informații bazate pe dovezi, software, educație și formare pentru a îmbunătăți practicile medicale și rezultatele pacienților.

Scopul principal al JBI este de a oferi cele mai bune dovezi disponibile decidenților politici și profesioniștilor din sănătate (inclusiv asistenți medicali și moașe) pentru a informa luarea deciziilor clinice la punctul de îngrijire. În acest sens, JBI a înființat o rețea globală – JBI Collaboration – pentru a susține organizațiile academice, spitalele și sistemele de sănătate să integreze practicile de asistență medicală specifice contextului, bazate pe dovezi, folosind un model teoretic – Modelul JBI de Îngrijiri Medicale Bazate pe Dovezi.

Organizații naționale care sprijină transformarea profesiilor de asistent medical și moașă

În general, organizațiile profesionale specifice, prin natura lor au menirea de a susține asistenții medicali și moașele în dezvoltarea lor profesională continuă și de a se asigura că ei dețin combinația de competențe necesară și adecvată pentru furnizarea de îngrijiri de sănătate echitabile, sigure și de calitate.

În România, OAMGMAMR București, adițional responsabilitățile administrative, încurajează asistenții medicali și moașele să încorporeze echitatea și dovezile în luarea deciziilor în domeniul sănătății. Suportul ei este cu atât mai important cu cât, în aceasta filială sunt înregistrați cei mai mulți asistenți medicali și moașe din țară (peste 25000) și are capacitatea necesară de a extinde bunele practici la nivel național.

Din 2010, Filiala București a OAMGMAMR face parte din Colaborarea JBI și găzduiește un centru de cercetare – Romanian Centre for Nursing Research: A JBI Centre of Excellence (pe scurt Centrul Român JBI) care este axat pe implementarea practicilor bazate pe dovezi. Cu mândrie, este recunoscută ca fiind singura organizație profesională din lume care găzduiește un astfel de centru de cercetare. Însă acest lucru a creat și o mulțime de provocări, în special lipsa unei infrastructuri adecvate și lipsa culturii pentru cercetare și inovare, existente în mod natural în mediul academic. Odată cu trecerea timpului, personalul de bază al Centrului Român JBI a învățat de la mentorii lor de la JBI cum să gestioneze aceste provocări și să crească continuu pentru a susține și promova practica bazată pe dovezi în România.

Autoritățile de evaluare a calității, sunt organizații naționale care, prin cunoștințe, expertiză și standarde riguroase ajută organizațiile de îngrijire a sănătății să își îmbunătățească calitatea și siguranța pacienților pe întregul continuu de îngrijire.

În mod particular, în Romania, Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS) este o organizație publică înființată în 2010, care a introdus pentru prima dată în standardele de calitate din 2017, un indicator care măsoară activitatea de cercetare a asistenților medicali și moașelor. Acesta a constituit motorul local de creștere a interesului și implicării asistenților medicali și moașelor în activitățile de cercetare și inovare.

Parteneriate clinice

Implicarea cu partenerii clinici este esențială pentru Misiunea JBI. În cadrul acestor parteneriate sunt derulate o serie de proiecte de implementare a recomandărilor de practici bazate pe dovezi care, la nivel global, pot îmbunătăți politicile și practicile clinice prin activități locale și specifice contextului colaborării JBI. Parteneriatele clinice pot încuraja și sprijini eforturile personalului/organizațiilor de îngrijiri medicale pentru o mai bună echitate în sănătate. În acest context, Centrul Român JBI a dezvoltat parteneriate clinice cu trei spitale universitare din București. Scopul parteneriatelor clinice este de a închide lacunele translaționale, care apar frecvent pe parcursul procesului bazat pe dovezi, prin îmbunătățirea cunoștințelor, conștientizării și utilizării resurselor JBI, pentru a furniza îngrijire medicală îmbunătățită pentru toată populația.

În cadrul acestei colaborări oficiale, personalul Centrului Român JBI oferă instruire și sprijin continuu membrilor echipelor din spitalele partenere, denumite „nuclee de implementare a practicilor bazate pe dovezi”. În plus, partenerii clinici organizează diverse evenimente, cum ar fi: ateliere/grupuri de lucru, sesiuni scurte, seminare de prânz, sesiuni de diseminare a rezultatelor și sesiuni de monitorizare.

După mai bine de un deceniu de muncă intensă, putem spune că impactul parteneriatelor clinice este puternic pozitiv. Printre realizările cheie rezultate din aceste parteneriate putem menționa:

 • Conștientizarea asistenților medicali și moașelor cu privire la rolurile lor de susținători ai pacienților (patient advocacy) și de campioni ai schimbării (agenți de schimbare) pentru o îngrijire medicală mai bună și pentru toată populația;
 • Dezvoltarea unui grup de campioni ai schimbării în fiecare spital partener – „nuclee de implementare a practicilor bazate pe dovezi”;
 • Identificarea și implicarea liderilor de opinie în inovarea, difuzarea și diseminarea practicilor bazate pe dovezi în domeniul sănătății;
 • Creșterea interesului asistenților medicali și moașelor pentru dezvoltare profesională, cercetare și inovare;
 • Consolidarea echipelor de asistență medicală, creșterea satisfacției profesionale și îmbunătățirea satisfacției pacienților;
 • Îmbunătățirea abilităților de comunicare și leadership;
 • Promovarea securității mediului de lucru;
 • Îmbunătățirea cunoștințelor cu privire la implementarea practicilor bazate pe dovezi;
 • Publicarea rapoartelor de implementare a dovezilor în JBI Evidence Implementation, revistă ISI cu FI de 2,3.

Mesaje cheie

 • Contextul socio-politic și cultural este esențial pentru procesul de transformare al profesiilor de asistent medical și moașă, iar un sprijin socio-politic adecvat poate fi un motor al schimbării.
 • Pentru a-și îndeplini rolul complex, asistenții medicali și moașele au nevoie de o educație profesională consolidată, medii de lucru care-i susțin, autonomie și participare la luarea deciziilor în domeniul sănătății la nivel local, guvernamental și internațional.
 • Formarea profesională academică, implicarea în proiecte de implementare a practicilor bazate pe dovezi și participarea la diferite grupuri de lucru în cadrul studiilor de cercetare sunt doar câteva activități care pregătesc asistenții medicali și moașele pentru rolurile lor avansate. Mediul favorabil din organizația profesională și de la locul lor de muncă contribuie semnificativ la dezvoltarea lor profesională și la îmbunătățirea stimei de sine.
 • JBI Collaboration este o rețea internațională care sprijină cercetarea și inovarea în domeniul sănătății.
 • Parteneriatele clinice JBI, ca instrumente formale de colaborare între mediile clinice, organizațiile profesionale și mediile academice, au beneficii esențiale pentru toți cei implicați: echipe de asistență medicală, pacienți, comunități și organizații (inclusiv spitale, universități și JBI).
 • Asistenții medicali și moașele au un rol esențial în gestionarea schimbării în practica clinică, ocupând locuri cheie care, le permit să conducă schimbarea ca susținători ai pacienților, lideri clinici și campioni ai schimbării. Cu mentoratul potrivit, dovezile adecvate și o echipă care-i susține, asistenții medicali și moașele pot conduce și impulsiona schimbarea în atingerea echității în obiectivele de sănătate.

Concluzii

În România, contextul socio-politic și cultural favorizează dezvoltarea profesională a asistenților medicali și moașelor pentru a-și asuma roluri mai complexe, autonome și de expertiză, atât de necesare îndeplinirii obiectivelor globale de echitate în sănătate. Această recunoaștere a contribuției lor conduce la creșterea angajamentului, satisfacției și motivației lor.

La nivel global, practica bazată pe dovezi este standardul recunoscut de furnizorii de asistență medicală și susținut de organizații internaționale și naționale, inclusiv organizații profesionale și autorități de control al calității. Poziția strategică a asistenților medicali și a moașelor în sistemul de sănătate indică importanța angajării acestora ca agenți/campioni ai schimbării și susținători ai pacienților în luarea deciziilor clinice bazate pe dovezi, astfel încât fiecare pacient să primească o îngrijire mai bună.

Autori:

 1. Mariana Zazu – Specialist în Dezvoltare Organizațională, OAMGMAMR Filiala București; Director adjunct al Centrului Român de Cercetare în Îngrijiri de Sănătate: Centru de Excelență JBI
 2. Doina Carmen Mazilu – Președinte OAMGMAMR Filiala București; Director al Centrului Român de Cercetare în Îngrijiri de Sănătate: Centru de Excelență JBI
Share This Post