La început de iulie am premiat excelența în profesia noastră

Cel mai important eveniment al lunii pentru organizația noastră profesională a fost, dincolo de orice comparație, Gala Premiilor de Excelență 2018 dedicată asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din București. Prilej de recunoaștere a excelenței, dăruirii și spiritului de echipă, de celebrare a efortului și muncii pe care profesioniștii din asistența medicală le depun pentru a susține sistemul de sănătate românesc, Gala a recunoscut și premiat activitatea reprezentanților comunității de elită a filialei noastre. Felicitări tuturor câștigătorilor cărora le mulțumim, și pe această cale, pentru eforturile lor profesionale și personale puse în slujba pacienților. Seria de evenimente pe care le puteți găsi reflectate în revistă continuă cu prezentarea Zilei mondiale a populației - 11 iulieși aZilei mondiale de luptă împotriva hepatitei - 28 iulie. Ele reprezintă un prilej de promovare a două teme extrem de importante pentru sănătatea publică și de conștientizare a responsabilităților noastre vizând educarea populației (inclusiv cu privire la ... Citiți mai mult...