Managementul îngrijirii pacientului – Ghid clinic pentru asistentul medical Autori: Dr. Chiru Adela, Dr. Danău Răzvan Alexandru, Editura Cison, 2014

ingrijpacVolumul a fost dezvoltat pornind de la standardele internaționale de management al calității serviciilor medicale. El prezintă pe larg concepte fundamentale din toate zonele activității de îngrijire dintr-o unitate medicală, atât cele vizibile, cât și cele mai puțin vizibile din punctul de vedere al pacientului, precum decontaminarea spitalului, gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală sau siguranța alimentelor.

Diversele capitole ale lucrării sunt dedicate etapelor esențiale ale procesului de îngrijire (internarea sau spitalizarea pacientului), precum și celor mai uzuale proceduri medicale desfășurate în mediul spitalicesc, precum perfuzia, transfuzia, puncția, biopsia sau endoscopia.

Un ghid deosebit de util tuturor asistenților medicali, în special cei care activează în spitale.

Share This Post