Familiile şi societăţile incluzive – 15 mai, Ziua Internațională a familiei

familiaTema de anul acesta a Zilei Internaţionale a familiei, sărbătorită pe 15 mai, ne încurajează să explorăm rolul familiei şi al politicilor publice privind familia în promovarea unei societăţi paşnice şi incluzive.

În acest context, paradigma politicilor publice privind familia variază în funcţie de ţară.

În anumite regiuni, se pune accentul pe incluziunea socială a diferitelor tipuri de familii şi/sau persoane, precum familiile de imigranţi, familiile din minorităţile etnice sau familiile persoanelor cu dizabilităţi.

În alte regiuni, accentul principal se pune pe protecţia socială a familiilor vulnerabile, pentru a le permite integrarea deplină în societate.

Deoarece abordările variază, celebrarea Zilei internaţionale a familiei de anul acesta urmăreşte să facă opinia publică conştientă tocmai de această diversitate şi de rolul pe care familia şi politicile publice din acest domeniu, în toata diversitatea care se înregistrează acum în jurul lumii, îl au în dezvoltarea unei societăţi incluzive.

Organizaţia Naţiunilor Unite va marca acest eveniment prin organizarea la sediul general din New York a unei mese rotunde pentru discutarea unor teme precum non-discriminarea unor membri ai familiei, mai ales a femeilor, în diverse contexte social-economice, înregistrarea universală a naşterii tuturor membrilor familiei, în principal în cazul familiilor vulnerabile.

Vor fi discutate şi importanţa protecţiei sociale a acestor familii, precum şi alte aspecte ale politicilor publice pro-familie şi pro-incluziune socială.

 

Mirela Mustață, Redactor Executiv E-Asistent

Adaptare după:

https://www.un.org/development/desa/family/international-day-of-families/2018idf.html

 

Share This Post