Delegații la Adunarea Mondială a Sănătății s-au pus de acord asupra unui nou plan strategic pe următorii 5 ani

oms

A 71a Adunare Mondială a Sănătății s-a derulat în perioada 21–26 mai 2018, în Geneva, Elveția. Ea reprezintă organismul decizional al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la care participă delegații din toate statele membre ale OMS, și se concentrează asupra unei agende specifice domeniului sănătății elaborată de Comitetul executiv OMS.

Cu prilejul ultimei Adunării Mondiale a Sănătății, delegații au convenit asupra unui ambițios plan strategic pentru următorii 5 ani. În fapt, cel de-al 13-lea program general de lucru al Organizației Mondiale a Sănătății (PGL)este conceput pentru a ajuta lumea să atingă obiectivele dezvoltării durabile (SDG) – cu accent special pe SDG3: asigurarea vieții sănătoase și promovarea bunăstării pentru toți, la toate vârstele, până în 2030.

Acest nou program general de lucru al OMS stabilește trei obiective: să se asigure că, până în 2023, 1 miliard de persoane vor beneficia de acoperirea universală de sănătate; 1 miliard de persoane sunt mai bine protejate prin sistemele de urgență; și încă 1 miliard de oameni se bucură de o mai bună sănătate și bunăstare. OMS estimează că realizarea acestui obiectiv “de 3 miliarde” ar putea salva 29 de milioane de vieți.

Repere pentru Regiunea europeană a OMS

În cursul celei de-a doua și a treia zile ale acestei Adunării Mondiale a Sănătății, dezbaterea a vizat o gamă largă de subiecte din domeniul sănătății, iar statele membre din regiunea europeană s-au angajat pe deplin în aceste discuții. Au avut loc, de asemenea, o serie de briefinguri tehnice, evenimente colaterale și întâlniri bilaterale.

Activităţi plenare

  • Programul general de lucru OMS. Cea mai mare parte a discuțiilor din 22-23 mai s-au concentrat asupra celei de-a 13-a propuneri a programului general de lucru OMS. Planul strategic a fost susținut ferm de țările din întreaga regiune europeană. Astfel, țările s-au unit în sprijinul lor ferm pentru obiectivul de acoperire universală cu servicii de sănătate, iar mulți au oferit exemple specifice despre modul în care au introdus deja reforme și politici în materie de sănătate care vor sprijini progresele în această direcție. Țările au subliniat importanța consolidării și transformării sistemelor de sănătate, acordând o atenție deosebită asistenței medicale primare și au recunoscut, în general, valoarea dezvoltării unor sisteme echitabile de sănătate, care să nu lase pe nimeni în urmă. Delegații au remarcat, totuși, că OMS va trebui să facă o serie de schimbări strategice pentru a atinge obiectivele expuse în programul general de lucru al OMS, în special pentru a-și intensifica poziția de lider în domeniul sănătății publice, pentru a se concentra asupra impactului în țări și pentru a asigura accesul autorităților și informații strategice privind chestiunile care afectează sănătatea.
  • Sănătatea, mediul și schimbările climatice. Mai mult de 50 de state membre și o serie de actori nestatali au abordat tema sănătății, mediului și schimbărilor climatice, exprimând un sprijin copleșitor pentru abordarea OMS în acest domeniu important de sănătate. Țările au recunoscut importanța adoptării unei abordări multisectoriale și orientate pe nevoile populației asupra factorilor de risc pentru mediul înconjurător, mulți vorbitori subliniind că preocupările privind mediul și sănătatea ar trebui incluse în politicile și strategiile naționale. Aceștia au evidențiat, în același timp, legătura strânsă dintre bolile netransmisibile și factorii de mediu. În plus, luările de poziție au arătat aprecierea faţă de foaia de parcurs pentru un răspuns global îmbunătățit la efectele negative ale poluării asupra sănătății, precum și pentru viitoarea conferință globală de la Geneva privind poluarea aerului.
  • Pregătirea și răspunsul în domeniul sănătății publice. Delegații la Adunarea Mondială a Sănătății au fost informați de către dr. Peter Salama, Director Adjunct al OMS pentru Pregătirea și Răspunsul în Situațiile de Urgență, asupra intervenției la izbucnirea epidemiei de Ebola din Republica Democratică Congo. Acesta a făcut referire la acel focar ca fiind “la limita riscului epidemiologic sever” și a lăudat partenerii și donatorii pentru că au ajutat la punerea în aplicare a unui răspuns rapid. Apoi, dezbaterea privind pregătirea în domeniul sănătății publice a continuat, inclusiv pe baza unui raport al Comitetului consultativ independent al Programului de Urgență pentru Sănătate al OMS. Comitetul a spus că, în ultimii 2 ani, programul și-a demonstrat importanța pentru stoparea răspândirii agenților patogeni infecțioși dincolo de frontierele naționale și gestionarea răspunsului sistemului de sănătate în numeroasele crize umanitare. Cu toate acestea, Comitetul a observat că sunt necesare progrese suplimentare. Până în prezent, Belgia, Germania și Regatul Unit au intervenit asupra acestui punct de pe ordinea de zi, exprimându-și sprijinul – inclusiv financiar – pentru activitatea OMS în situațiile de urgență.
  • Condițiile de sănătate în teritoriul palestinian ocupat. Adunarea Mondială a Sănătății a discutat despre condițiile de sănătate din teritoriul palestinian ocupat, inclusiv din Ierusalimul de Est și Golanul sirian ocupat. Delegații au reafirmat necesitatea unei acoperiri complete a serviciilor de sănătate, recunoscând că lipsa acută de resurse financiare și medicale periclitează accesul populației la servicii curative și preventive.
  • Adresarea deficitului global de medicamente și vaccinuri și accesul la acestea. Țările au recunoscut natura presantă și îngrijorătoare a deficitului global de medicamente și vaccinuri, împreună cu alte aspecte legate de acces. Reprezentanții lor au salutat, în general, proiectul de decizie de a solicita OMS să elaboreze o foaie de parcurs de 5 ani pentru abordarea accesului la medicamente și vaccinuri, care urmează să fie prezentată Adunării Mondiale a Sănătății, în 2019. În special, țările au solicitat OMS să faciliteze schimbul de experiență și cele mai bune practici legate de îmbunătățirea accesului la medicamente și mai multe țări au subliniat necesitatea de a adopta o abordare cuprinzătoare, care să ia în considerare întregul lanț valoric al produselor farmaceutice. Țările au subliniat, de asemenea, că accesul echitabil la medicamente și vaccinuri accesibile și de înaltă calitate reprezintă o componentă esențială a accesului universal la servicii de sănătate și un obiectiv important al SDG-urilor.
  • Sănătatea publică, inovarea și proprietatea intelectuală. Delegații au examinat raportul privind revizuirea programului Strategiei Globale și a Planului de Acțiune privind Sănătatea Publică, Inovarea și Proprietatea Intelectuală și au cerut punerea în aplicare a recomandărilor formulate de fiecare dintre părțile interesate relevante. Delegații au solicitat directorului general să raporteze cu privire la progresele înregistrate în cadrul Adunării Mondiale a Sănătății în 2020.

 

Întâlniri bilaterale

ü  Israel. Reuniunea dintre OMS / Europa și Israel s-a axat în principal pe iminenta deschidere a Oficiului pentru OMS din Israel, precum și pe rolul țării în organele de conducere, cum ar fi Comitetul executiv.

ü  Kazahstan. Reprezentanții la reuniune au discutat despre rolul Kazahstanului în funcția de vicepreședinte al celei de-a 71a Adunări Mondiale a Sănătății și despre participarea sa în celelalte organe de conducere. Reuniunea a vizat, de asemenea, viziunea Kazahstanului pentru realizarea acoperirii universale cu servicii de sănătate și interconexiunile dintre aceasta și consolidarea asistenței medicale primare. În plus, participanții la întâlnire au prezentat progresele în organizarea viitoarei conferințe pentru a marca 40 de ani de la adoptarea Declarației de la Alma Ata. A fost discutată, în continuare, colaborarea dintre Kazahstan și OMS în domeniul sistemelor informaționale în domeniul sănătății, al digitalizării, al consolidării sistemelor de sănătate și al asistenței medicale primare, iar Kazahstanul și-a exprimat satisfacția față de Centrul European pentru Sănătate Primară al OMS din Alma Ata.

ü  Republica Moldova. Reprezentantul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a mulțumit pentru sprijinul critic și strategic pe care îl oferă OMS țării sale și pentru eforturile și activitățile SEEHN – în special pentru ajutorul în abordarea provocărilor privind forța de muncă din domeniul sănătății. El a subliniat angajamentul Republicii Moldova de a fi un participant activ la SEEHN și de a acorda sprijin pentru al 13-lea Program General de Lucru. Acesta și dr. Zsuzsanna Jakab, Directorul Regional al OMS pentru Europa, au discutat, de asemenea, despre contribuția Republicii Moldova la conferința recentă privind răspunsul sistemelor de sănătate la bolile netransmisibile care a avut loc la Sitges, Spania, și despre participarea potențială la viitoarele conferințe.

ü  Regatul Unit. În întâlnirea cu Directorul General pentru Sănătate Globală și Publică al Regatului Unit, discuțiile s-au axat pe zonele potențiale de colaborare dintre OMS și Regatul Unit, inclusiv supravegherea, SDG-urile și bolile netransmisibile, printre altele. Problemele de guvernanță și cele privind Programul general de lucru OMS au fost, de asemenea, ridicate în timpul reuniunii.

Evenimente colaterale și briefing-uri tehnice

Țările din regiunea europeană au participat la o serie de evenimente colaterale, în perioada 22-23 mai, inclusiv pe temele: pregătirea pentru pandemie, pentru a proteja sănătatea tuturor; angajamentul societății civile pentru a înregistra noi progrese privind cel de-al 13-lea Program general de lucru OMS; acoperirea universală cu servicii de sănătate, în condițiile asigurării serviciilor de prevenire a HIV; și altele.

Briefingul tehnic privind asistența medicală primară – o cheie pentru realizarea acoperirii globale cu servicii de sănătate

Acest briefing tehnic a adus împreună practicieni din domeniul sănătății primare, miniștri și reprezentanți ai comunității internaționale din sănătate pentru a analiza modul în care asistența medicală primară contribuie la realizarea acoperirii globale cu servicii de sănătate. Dr. Jakab a vorbit în numele multora dintre cei prezenți, atunci când a subliniat că, deși valorile stabilite în Declarația de la Alma Ata privind sănătatea primară din 1978 – echitatea și dreptul la sănătate – rămân la fel de relevante și în prezent, trebuie să se pună mai mult accent pe a acționa conform acestor valori și luând în considerare contextul modern.

Event suplimentar- Trecut, prezent și viitor în îngrijirea medicală primară: Alma Ata, după 40 de ani

Cum revitalizăm asistența medicală primară pentru a o face relevantă astăzi și pentru generațiile viitoare? La acest eveniment de tip discuție interactivă au participat 4 specialiști de renume – Dr. Yelzhan Birtanov, Ministrul Sănătății din Kazahstan; Dr. Hans Kluge, Director al Diviziei Sisteme de Sănătate și Sănătate Publică la OMS / Europa; Doamna Vidhya Ganesh, Director Adjunct al Diviziei Programului Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF); și dr. Edward Kelley, Director, Asigurarea cu Servicii și Siguranță, sediul central OMS. Aceştia și-au împărtășit gândurile privind moștenirea Declarației de la Alma Ata, viziunea lor privind asistența medicală primară și au încurajat participarea largă, în special din partea tinerilor, la Conferința Globală privind Asistența medicală primară, care are loc în Astana, Kazahstan, în perioada 25-26 octombrie 2018.

Ședința de informare despre activitatea biroului OMS în România

Dr. Jakab, Directorul Regional al OMS pentru Europa, Ministrul Sănătății din România și Reprezentantul OMS din România au participat la acest briefing care a avut ca scop să ofere statelor membre posibilitatea de a înțelege mai bine rolul vital și valoarea adăugată de birourile de țară OMS, utilizând România ca exemplu. În total au participat 22 de țări care au avut ocazia de a înțelege mai bine activitățile și colaborarea OMS la nivel de țară. Țările au comentat, de asemenea, asupra utilității vizitelor de țară pe care OMS / Europa le desfășoară din februarie și la care participă membrii Regiunii Europene din cadrul Comitetului executiv și membrii Comitetului Permanent al Comitetului Regional pentru Europa.

 

Traducere și adaptare: Mirela Mustață, Redactor executiv eAsistentdupă articolul Delegates at World Health Assembly agree on new 5-year strategic plan (http://www.euro.who.int/en/about-us/governance/regional-committee-for-europe/news/news/2018/05/delegates-at-world-health-assembly-agree-on-new-5-year-strategic-plan/_recache)

Share This Post