Asistența Medicală Primară în Comunitate – de la medicii de familie la…asistenții medicali de familie?

2Faptul că populația lumii se află într-un marcat proces de îmbătrânire este de necontestat. Oamenii trăiesc mai mult și se nasc din ce în ce mai puțini copii. Ca efect, populația vârstnică crește accelerat, atât în termeni absoluți, cât și relativi. Dacă acum, la nivel mondial, sunt aproximativ 600 de milioane de oameni peste 60 de ani, în anul 2050 vor fi aproape 2 miliarde. Mult mai mulți decât numărul copiilor de până la 15 ani.

Un efect așteptat este și creșterea semnificativă a numărului de cazuri de boli cronice (diabet, hipertensiune, astm, etc.) și a dizabilităților asociate îmbătrânirii.

În acest caz, sunt pregătite sistemele de sănătate pentru adresarea consecințelor socio-medicale ale acestei creșteri fără precedent a populației vârstnice? Sunt familiile moderne capabile să gestioneze această situație? Sau trebuie să ne gândim că asistența medicală primară oferită în comunități și la domiciliu este cea mai viabilă alternativă pentru a face față acestui fenomen?

Faptul că asistența medicală primară joacă un rol critic în facilitarea unui proces de îmbătrânire sănătoasă a populației este de necontestat.

Majoritatea activităților de prevenire și depistare precoce a bolilor se desfășoară, în realitate, în mediul asistenței medicale primare de la nivelul comunității. Prin aceste centre de asistență medicală primară – policlinici și cabinete ale medicilor de familie – se desfășoară, de asemenea, și majoritatea activităților de îngrijire medicală după apariția unei boli.

Se estimează că, în realitate, aproximativ 80% din îngrijirile medicale din prima linie sunt furnizate la nivelul comunității. Cu alte cuvinte, policlinicile și cabinetele medicilor de familie reprezintă coloana vertebrală a sistemului de asistență medicală.

Cu toate acestea, resursele alocate acestor centre de asistență medicală primară aflate în mijlocul comunităților unde trăiesc și vasta majoritate a persoanelor în vârstă, sunt doar o fracțiune din totalul resurselor folosite de sistemele medicale. Cu toate că studiile arată că îngrijirea la domiciliu este de 11 ori mai ieftină decât cea în instituții, susținerea lor nu este pe măsura importanței reale a acestora.

Orice analiză de eficiență ar arăta că, dacă se construiește un sistem cuprinzător, eficace și eficient de asistență medicală primară în comunitate și la domiciliu, am avea o modalitate mult mai sustenabilă de a oferi la timp ajutorul necesar vârstnicilor cu probleme cronice și dizabilități și aceasta cu costuri mult mai mici.

Pe de altă parte, sistemul de asistență medicală primară oferită în comunitate, inclusiv la domicliu, ar asigura menținerea vârstnicilor în mediul lor obișnuit de viață, o alternativă viabilă la plasarea în centre pentru vârstnici sau în alte tipuri de instituții, cu reducerea costurilor pentru societate. Beneficiile sunt semnificative, atât pentru calitatea vieții acestor persoane, cât și pentru reducerea presiunii asupra instituțiilor sistemelor de sănătate – policlinici, spitale, etc. sau sociale.

În Romania, această presiune este deja foarte puternică. Situația se va înrăutăți și mai mult, dacă sistemul de asistență medicală primară nu va oferi debușeele necesare.

În prezent, se înregistrează un dezechilibru major între cererea pentru servicii profesioniste de îngrijire la domiciliu sau în instituții specializate pentru persoanele cu nevoi speciale (persoane cu boli cronice sau dizabilități, etc) și oferta existentă. Datele arată că nevoia de îngrijire la domiciliu se manifestă la cel putin 20% din populatia vârstnică actuală, dar este acoperită doar în procent de 5-10%.

Dacă asistența medicală primară nu este reformată rapid, ținând cont de faptul că populația vârstnică, care reprezintă acum 15% din populația țării, va ajunge să reprezinte, conform estimărilor, cam 30%, în anul 2050, dezechilibrul dintre cererea și oferta de servicii profesioniste de îngrijire în comunitate sau la domiciliu va arăta din ce în ce mai dramatic.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recunoscut această problemă și cere o schimbare de mentalitate la nivel de sistem. Accentul și resursele trebuie îndreptate spre prevenirea, interventia precoce și gestionarea continuă a bolilor cronice, toate aspecte critice ale unui management eficace al îngrijirilor de care au nevoie persoanele în vârstă. Este mai rentabilă realocarea unei proporții mai mari a resurselor spre asistența medicală primară în comunitate și la domiciliu. O populație vârstnică cu o stare de sănătate mai bună duce la eliberarea unor resurse care pot fi folosite pentru alte nevoi, precum sănătatea mamei și copilului.

De aceea, OMS promovează rolul esențial al centrelor de asistență medicală primară din comunitate pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației vârstnice și nevoia ca aceste centre să fie accesibile și adaptate nevoilor acesteia.

Unul dintre programele cele mai importante este “Asistența Medicală Primară Adaptată Vârstei”. Principiile care stau la baza acestui program urmăresc să îndrume centrele de asistență medicală primară din comunitate în procesul de pregătire a personalului pentru a putea răspunde mai bine nevoilor pacienților în vârstă.

Aceste principii implică: 1) informarea, formarea și pregătirea personalului medical, inclusiv în privința geriatriei clinice și a educării pacienților pentru prevenirea și depistarea precoce a bolilor cronice; 2) adaptarea sistemelor de management folosite de centrele de asistență medicală primară – precum flexibilizarea procedurilor de înregistrare, actualizarea permanentă și integrata a fișelor medicale, etc. 3) adaptarea facilităților centrelor pentru a permite îmbunătățirea accesibilității lor de către persoanele cu probleme de mobilitate sau vedere (principiile design-ului universal).

În lume, chiar și în țările în curs de dezvoltare, există deja mai multe tipuri de centre de asistență medicală primară care au făcut schimbări în direcția promovată de programul de “Asistență Medicală Primară Adaptată Vârstei“ conceput de OMS.

În India, de exemplu, au fost introduse autobuze medicale dotate corespunzător care merg din comunitate în comunitate, mai ales în mediul rural, și oferă servicii medicale de bază populației, cu accent pe cea în vârstă (investigații de laborator, ecografii, consultații, tratamente, trimiteri către nivelul secundar sau terțiar – spitale de specialitate, etc – al sistemului de asistență medicală). Personalul medical implicat în activitatea unor asemenea centre mobile de asistență medicală primară în comunitate este format în principal din asistenți medicali.

Asistenții medicali joacă deja un rol vital în cadrul sistemului tradițional de asistență medicală primară în comunitate. Ei pot fi și vectorii determinanți ai reformării acestuia, prin adoptarea unor roluri noi, inovatoare, absolut necesare în viitor pentru ca sistemul de asistență medicală primară să facă față provocărilor aduse de revoluția demografică care are loc acum în lume.

Asistenții medicali pot contribui la îmbunătățirea eficientă a serviciilor medicale, dacă sunt considerați parteneri egali în furnizarea acestora. În acest sens, e important de arătat ca sunt din ce în ce mai mulți asistenți medicali care au adoptat cu succes roluri intraprenoriale și antreprenoriale.

În zona asistenței medicale, un asistent medical intraprenor ar însemna un asistent medical care, în urma unei pregătiri speciale, poate prelua, într-o mare masură, rolul medicului de familie din centrele de asistență medicală primară din comunitate. El devine primul punct de contact al pacientului care vine la consultație. Acești asistenți medicali intraprenori preiau activitățile de testare, interpretează rezultatele testelor de rutină sau conduc activități de informare și educare a pacienților pentru prevenirea și depistarea precoce a bolilor. De asemenea, asistenții medicali intraprenori pot oferi, direct, în comunitate sau la domiciliu, îngrijiri medicale pentru tratarea unor boli cronice comune precum hipertensiune, diabet, astm, bronhopneumopatie obstructiva-cronică, depresie sau anxietate, etc. Asemenea exemple de asistenți medicali intraprenori sunt din ce în ce mai numeroase în țări din lumea anglo-saxonă, cu preponderență în Australia sau SUA.

Poveștile de succes ale unor asistente medicale care au înființat și conduc clinici de asistență medicală primară sau secundară sunt exemple de antreprenoriat în domeniu. Un astfel de exemplu de antreprenoriat de succes provine din Irlanda de Nord. Aici trăiește o asistentă medicală care a pus bazele unui centru de intervenție clinică care permite pacienților să fie tratați în comunitate pentru anumite afecțiuni cronice (în loc de a fi trimiși spre o unitate de asistență medicală terțiară – un spital de specialitate). Ea a fost recunoscută drept Asistenta Medicală a Anului în Irlanda de Nord.

Conform literaturii de specialitate, asemenea ințiative de intraprenoriat sau antreprenoriat asumate de asistenții medicali sunt modalități viabile de a rezolva problema cauzată de lipsa unui număr adecvat de medici de familie în anumite țări. Asistența medicală primară oferită astfel comunității este foarte eficace și eficientă, cu o sustenabilitate crescută.

3Studiile arată că 93-100% dintre pacienții acestor centre au fost complet mulțumiți sau foarte mulțumiți de calitatea îngrijirilor pe care le-au primit, apreciind interacțiunea pozitivă și comunicarea deschisă avută cu asistentele medicale și modul lor eficace de a gestiona problemele.

În același timp, costurile se reduc la nivelul întregului sistem medical, datorită decongestionării nivelurilor secundar și terțiar de asistență medicală (spitale, etc).

Aceste exemple de succes dau o posibilă direcție de reformare a actualului sistem de asistență medicală primară din România.

De asemenea, trebuie revigorate și accentuate eforturile de informare și educare a populației în privința prevenirii îmbolnăvirilor și promovării unui mod de viață sănătos, precum și de îmbunătățire a accesibilității serviciilor medicale de bază pentru întreaga populație.

Asistenții medicali reprezintă o resursă vitală în toate aceste eforturi, iar intraprenoriatul si antreprenoriatul sunt roluri noi, inovatoare, pe care aceștia le pot îmbrățișa cu succes și rezultate benefice pentru ei, în perspectiva provocărilor demografice majore ale viitorului.

 

Articol realizat de Mirela Mustață, Redactor E-Asistent, Specialist în Comunicare și Relații Publice, PhD.Surse:

Surse de documentare:

http://www.seniorinet.ro/despre-ingrijiri-la-domiciliu

Towards Age-friendly Primary Health Care -The World Health Organization

http://rcnpublishing.com/doi/pdfplus/10.7748/nop.26.6.7.s4

http://www.medscape.com/viewarticle/772438_5

Share This Post