Ghidurile de practica medicala

GHIDURILE DE PRACTICĂ MEDICALĂ
Autor avocat dr. Dan CIMPOERU

ghidurile de practica medicalaPractica medicală unitară după standardele internaţionale şi adaptată gradului de activitate şi nivelului fiecărui spital este o linie de conduită care implică elaborarea ghidurilor de practică medicală şi diseminarea acestora la nivelul tuturor unităţilor sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile implicate.

Ghidurile de diagnostic şi tratament sunt recomandări dezvoltate în mod sistematic, bazate pe dovezi ştiinţifice privind îngrijirile care trebuie acordate într-o anumită circumstanţă clinică. Ele îndeplinesc atribuţiile generale ale unui ghid şi sunt valide, reproductibile, cost-eficiente, reprezentative, aplicabile clinic, flexibile, clare, revizuibile, supuse auditului clinic (capabile de transpus în criterii de audit explicite).

Ghidurile nu sunt:
–          substitute ale experienţei clinice, aplicabile tuturor pacienţilor ;
–           singura soluţie pentru o problemă;
–          directive sau protocoale obligatorii si rigide.

Prin aprobarea acestui proiect de act normativ se realizează atât o practică medicală unitară naţională care să se alinieze standardelor internaţionale  cât şi educaţia medicală continuă a personalului medical prin reactualizarea periodică a ghidurilor de practică medicală.

Personalul medical are obligaţia legală să aplice standardele terapeutice stabilite prin aceste ghiduri.

Articolul 655 alineatul (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii prevede:

„În acordarea asistenţei medicale/îngrijirilor de sănătate, personalul medical are obligaţia aplicării standardelor terapeutice, stabilite prin ghiduri de practică în specialitatea respectivă, aprobate la nivel naţional, sau, în lipsa acestora, standardelor recunoscute de comunitatea medicalăla specialităţii respective.”

Până în prezent au fost aprobate la nivel naţional, următoarele Ghiduri de practică medicală pentru specialitatea:
cardiologie, aprobate prin Ordinul nr. 1390 /08.11.2010;
geriatrie şi gerontologie, aprobat prin Ordinul nr. 1454/30.11.2010 ;
medicină internă aprobate prin Ordinul nr. 1391/08.11.2010;
anestezie şi terapie intensivă, aprobate prin Ordinul nr. 1529/23.12.2010;
radiologie-imagistică medicală si medicină nucleară, aprobate prin Ordinul nr. 1393/08.11.2010;

Aceste ghiduri de practică medicală sunt postate pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la adresa www.ms.ro, rubrica „Ghiduri clinice”.

ghidurile de practica medicalaghidurile de practica medicala

În continuare, prezentăm pe scurt principalele prevederi ale acestor ghiduri:

Ghidurile de practică medicală pentru specialitatea cardiologie cuprind:

–          Recomandările Asociaţiei Europene de Ecocardiografie privind standardizarea efectuării, stocării digitale şi raportării ecocardiografiilor;
–          Ghidul ESC pentru diagnosticul şi tratamentul insuficienţei cardiace acute şi cronice 2008;
–          Managementul riscului cardiovascular total;
–          Ghidul de prevenţie a bolilor cardiovasculare;
–          Ghidul de insuficienţă cardiacă acută;
–          Document de consens clinic al experţilor Colegiului American de Cardiologie/Societǎţii Europene de Cardiologie asupra cardiomiopatiei hipertrofice;
–          Ghidul Societăţii Europene de Cardiologie pentru diagnosticul şi tratamentul disecţiei de aortă;
–          Ghid pentru stimularea cardiacă şi terapia de resincronizare;
–          Ghidul european de prevenţie a bolilor cardiovasculare în practica clinică;
–          Ghid pentru evaluarea si tratamentul valvulopatiilor ş.a.

Ghidul de practică medicală pentru specialitatea geriatrie şi gerontologie cuprinde :

–          Ghid practic de utilizare evaluării geriatrice;
–          Model de foaie de observaţie geriatrică.

Ghidurile de practică medicală pentru specialitatea medicină internă, cuprind:

–          Ghid de prevenţie a tromboembolismului venos ;
–          Managementul pacieţilor cu boală arterială periferică.

Ghidurile de practică medicală pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă cuprind:

–          Recomandările  Societatii Române de ATI (SRATI) 2009;
–          Profilaxia antibiotica perioperatorie;
–          Profilaxia hemoragiei digestive superioare si a ulcerului de stress la pacientul critic si chirurgical;
–          Diagnosticul şi menţinerea donorului aflat în moarte cerebrală;
–          Diagnosticul şi tratamentul hipertensiunii intraabdominale şi sindromul de compartiment abdominal;
–          Managementul anestezic al pacienţilor suferinzi de Sindromul Apneei Obstructive de Somn (SAOS);
–          Monitorizarea hemodinamica in soc;
–          Nutriţia clinică la pacientul critic;
–          Sedarea şi analgezia la pacientul critic ş.a.

Ghidurile de practică medicală pentru specialităţile radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară cuprind:

– Ghid de utilizare a examenelor radiologice şi imagistice medicale.

Share This Post