Parafa profesională și rolul acesteia

Timp aproximativ de lectură: 2 minute

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au obligația de a semna și de a aplica parafa pe toate documentele care atestă activitățile profesionale pe care le desfășoară. Această obligație este prevăzută de art. 46 (1) lit. l) din OUG 144/2008 și are rolul de a asigura asumarea răspunderii individuale și de a proba responsabilitatea profesională.

Totodată, prin parafarea și semnarea documentelor care atestă activitățile profesionale (de exemplu: planul de îngrijiri), asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical garantează respectarea standardelor de siguranță și calitate în asistența și îngrijirea acordată pacienților, oferindu-le acestora și un sentiment suplimentar de încredere în actul medical și, implicit, în sistemul național de sănătate.

Parafa profesională este și un indicator vizual al identității și rolului asistentului medical generalist, moașei sau asistentului medical în cadrul instituției sau unității medicale. De asemenea, parafa impune responsabilitatea semnatarului în a respecta și urmări standardele profesionale și etice în timpul exercitării îndatoririlor sale.

Modelul parafei profesionale și condițiile de eliberare a adeverinței pentru realizarea parafei profesionale sunt stabilite prin Hotărârea 26/2023 emisă de Consiliul National al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor şi Asistenților Medicali din România, document publicat în Monitorul Oficial cu numărul 972, din data de 26 octombrie 2023.

Realizarea sau confecționarea parafei este posibilă doar după obținerea adeverinței pentru întocmirea parafei profesionale, eliberată în baza unei cereri standard care este adresată filialei județene sau a municipiului București, al cărei membru este solicitantul.

Forma parafei este dreptunghiulară și include numele și prenumele asistentului medical generalist, moașei sau asistentului medical care exercită profesia în regim salarial și/sau independent. De asemenea, trebuie să conțină și titlul profesional sau, după caz, specialitatea, gradul profesional și codul de identificare profesională.

Codul de identificare profesională este un cod unic format din 6 cifre, generat din Registrul Național Unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România (RNU). Acest cod se păstrează pe întreaga durată a carierei profesionale, indiferent de modificările care intervin în statusul profesional.

În cazul unor modificări ale datelor profesionale sau personale, sau dacă intervine pierderea, furtul sau deteriorarea parafei, membrii OAMGMAMR au obligația de a înștiința filiala județeană, sau a municipiului București, și de a solicita eliberarea unei noi adeverințe în vederea schimbării parafei.

Bobic Alin Victor – consilier juridic în cadrul OAMGMAMR Filiala București

Share This Post