Avizarea anuală

Timp aproximativ de lectură: 3 minute

Parte integrantă a procesului de autorizare a exercitării profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, avizarea anuală este un proces esențial reglementat de Ordonanța de Urgență a Guvernului (OUG) nr. 144/2008, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi privind organizarea şi funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor şi Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR).

A exercita profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical în mod legal, înseamnă a deține Certificat de membru OAMGMAMR și un aviz anual, aspect prevăzut de art. 16 alin. (1) din OUG 144/2008.

Scopul dispozițiilor legale indicate mai sus este de a fixa și valoriza principiul certitudinii calităților profesionale, precum și pe cel al încrederii legitime. Mai exact, prin respectarea acestor prevederi legale, noi toți (pacienți, organizație profesională, profesioniști în acordarea îngrijirilor de sănătate) dobândim certitudinea şi încrederea că există stabilitate, continuitate, cunoștințe și abilități profesionale, cel puțin la standarde acceptabile.

Avizul anual se eliberează la cerere, la data începerii activității profesionale sau în ultimul trimestru al anului în curs pentru anul următor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții prevăzute de reglementările legale în vigoare:   

  1. întrunirea celor 30 credite EMC aferente anului anterior celui pentru care se eliberează avizul. Este important de menționat și că, persoanele care sunt la debutul carierei lor profesionale și solicită prima avizare, nu trebuie să realizeze creditele EMC;
  2. dovada deținerii unei asigurări de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, care este valabilă pentru perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului pentru care se eliberează avizul, încheiată, cel puțin, la valoare minimă stabilită de OAMGMAMR pentru locul de muncă în care solicitantul își exercită profesia;
  3. plata la zi a cotizației de membru.

Pe lângă condițiile generale, în scopul obținerii avizului anual, odată cu cererea de solicitare a avizului, membrii trebuie să prezinte o serie de documente care fac dovada existenței locului de muncă și baza de calcul a cotizației, cum sunt adeverința eliberată de angajator, raport per salariat semnat, ștampilat și datat de către angajator, alte documente, în funcție de modul de exercitare a profesiei și modul de plată al cotizației.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenți medical pensionari care își continuă activitatea profesională au obligația să depună inclusiv un certificat medical tip A5, pe lângă documentele și condițiile standard pentru avizare.

Important de reținut este că exercitarea profesiei fără deținerea avizului anual intră sub incidența art. 19 alin. (1) din OUG 144/2008 (”practicarea profesiei de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical de către o persoană care nu are această calitate ori nu îndeplinește condițiile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență constituie infracțiune şi se pedepsește conform prevederilor Codului penal.”).

Nu în ultimul rând, pentru a evita aglomerația din ultimele zile ale perioadei de avizare, vă recomandăm să aveți în vedere că perioada de avizare pentru anul 2024 începe la data de 02.10.2023.

Bobic Alin Victor – consilier juridic în cadrul OAMGMAMR Filiala București

Share This Post