Interviu cu domnul Bobic Alin Victor – consilier juridic în cadrul OAMGMAMR Filiala București

alinbobicV-ați alăturat de curând echipei OAMGAMR filiala București și asigurați expertiza juridică pentru organizație. În această calitate sunteţi, cu siguranță, unul dintre colegii despre a cărui muncă membrii noștri ar dori să afle cât mai multe lucruri. Ne puteţi spune care sunt responsabilităţile dumneavoastră în cadrul echipei?

R. M-am alăturat echipei OAMGMAMR filiala Municipiului Bucureşti în urmă cu aproximativ două luni. Responsabilităţile mele sunt, la modul general, cele de consultanţă juridică în cadrul organizaţiei şi, complementar, cele de responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal.

 

Care sunt temele de cea mai mare actualitate, din punct de vedere juridic, pentru organizaţie?

R. De actualitate pentru organizaţie rămâne mereu tema privind etica profesională, alături de drepturile şi obligaţiile membrilor.

Legislaţia specifică organizaţiei şi profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical nu este nouă şi nu a suferit modificări semnificative în ultima perioadă. Cu toate acestea, este o legislaţie cu un limbaj destul de tehnic, ceea ce o face să fie mai greu de înţeles şi, uneori, chiar interpretată eronat de persoane fără studii juridice.

Tocmai de aceea încercăm să venim în sprijinul membrilor noştri cu acţiuni de conştientizare a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de membru al OAMGMAMR, scopul acestei organizaţii şi limitele ei de competenţă.

Pentru atingerea acestui obiectiv, avem în plan acţiuni de transpunere a legislaţiei într-un limbaj simplu şi pe înţelesul tuturor, organizarea de cursuri privind etica profesională, drepturile şi obligaţiile membrilor. În sensul primei direcții menționate, vom continua cu o serie de articole de specialitate în revista ordinului eAsistent.ro.

Consider că este important să facem acest lucru deoarece, odată ce omul conştientizează care îi sunt drepturile şi obligaţiile, o bună parte din problemele pe care le vede anterior îşi vor găsi rezolvarea.

 

Care sunt beneficiile pe care le aduce membrilor certificatul de membru, conform legislaţiei?

R. Este o întrebare pe care am auzit-o de foarte multe ori, venită din rândul celor care doresc să fie membri, dar şi din rândul membrilor.

OAMGMAMR  este organizaţie profesională de interes public, având ca obiect de activitate controlul şi supravegherea exercitării profesiei, ca profesie liberală de practică publică autorizată.

Iar beneficiile sunt de ordin profesional şi nu material. De acestea din urmă se ocupă organizaţiile sindicale şi alte instituţii publice.

Deţinerea certificatului de membru este o condiţie obligatorie instituită de OUG 144/2008, pentru persoanele care detin un titlu profesional adecvat şi doresc să practice profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical. În acelaşi timp, este şi o garanţie a calităţii şi dezvoltării profesionale, a menţinerii unui standard profesional ridicat, unitar şi etic al acestor profesii cu impact major asupra societăţii.

Dreptul de a profesa, dezvoltarea profesională continuă, desfăşurarea activităţii profesionale într-un mod organizat, unitar, coerent şi etic, consider că sunt beneficii importante pe care le aduce certificatul de membru. Însă nu putem ignora beneficiile pe care această formă de organizare a profesiei de asistent medical generalist, moaşă şi asistent medical le aduce în folosul şi interesul public, pentru că beneficiarul final al acestui certificat de membru putem spune că este cetăţeanul, prin servicii profesionale de calitate oferite de membrii noştri.

 

Ce presupune activitatea responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal din cadrul O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Bucureşti? 

R. Acest domeniu ocupaţional, al responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, este unul nou apărut, în condițiile aplicării Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, mai cunoscut ca “GDPR”, intrat în vigoare la 25 mai 2018. Însă, obligaţia protecţiei datelor cu caracter personal nu este deloc nouă pentru O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Bucureşti, acesta fiind operator de date cu caracter personal şi înainte de 25 mai 2018.

Activitatea responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal, în cadrul O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Bucureşti, presupune, în sens general, activităţi de informare și consiliere a organizației și a angajaților acesteia. Iar temele se referă la obligațiile de a respecta regulamentul privind protecția datelor, monitorizarea respectării prevederilor legale privind protecția datelor, gestionarea activităților interne de protecție a datelor, consilierea organizației privind activităţile ce au legătură cu evaluările de impact privind protecția datelor, instruirea personalul pe teme privind protecţia datelor, efectuarea de audituri interne privind protecţia datelor şi asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal.

Prin natura activităţilor pe care le desfăşoară, responsabilul cu protecţia datelor deţine o poziţie centrală şi un rol strategic în cadrul organizaţiei, având totodată şi autonomie în îndeplinirea sarcinilor.

Prelucrările de date cu caracter personal realizate de O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Bucureşti au ca  scop îndeplinirea obligațiilor legale privind controlul şi supravegherea exercitării profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi, respectiv, a profesiei de asistent medical.

Securitatea datelor membrilor noştri ne preocupă în mod permanent şi suntem deschişi asupra modului în care utilizăm aceste date. Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal, politica de confidenţialitate şi politica de cookies pot fi găsite pe website-ul www.oammrbuc.ro, dar şi la avizierul din sediul nostru.

 

În încheierea acestui prim interviu, ce mesaj aţi vrea să le transmiteţi membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Bucureşti?

R. Pentru binele profesiei, este necesar să ne implicăm cu toţii. Prin aportul fiecăruia dintre noi, pe baza experienţei profesionale acumulată în activitatea noastră de zi cu zi şi a unei pregătiri profesionale continue, vom reuşi să realizăm tot ce ne-am propus.

 

A consemnat Mirela Mustață, Redactor E-Asistent

Share This Post