Exercitarea profesiei în regim independent

Potrivit art. 11 alin. (1) din OUG 144/2008, asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali, membri ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, exercită profesia în regim salarial şi/sau independent.

Deși mai puțin cunoscută, această formă de exercitare a profesiei în regim independent este o alternativă importantă pentru membrii care își doresc independență financiară, mobilitate mai mare pe piața muncii, în domeniul îngrijirilor de sănătate, și o flexibilitatea a programului de muncă. Exercitarea profesiei în regim independent nu depinde de existența unui program de lucru fix, așa cum este în situația exercitării profesiei în regim salarial/cu contract individual de muncă.

Persoanele care exercită profesia în regim independent nu își desfășoară activitatea profesională în baza unui contract de muncă, ci în baza unui contract de prestării servicii, în consecință, ei nu primesc salariu pentru munca prestată, ci un onorariu, o plată pentru serviciile prestate. Cu toate acestea, nu există nicio incompatibilitate între exercitarea profesiei în regim salarial, cu contract de muncă, și exercitarea profesiei în regim independent, profesia putând fi exercitată concomitent în ambele forme.

De reținut este că exercitarea profesiei în regim independent nu conferă independență absolută în ceea ce privește modul exercitării profesiei. Asistenții medicali generaliști, moașele sau asistenții medicali care aleg să-și exercite profesia în regim independent au obligația să respecte dispozițiile OUG 144/2008, Statutul OAMGMAMR, Codul de etică și deontologie profesională și Normele metodologice pentru stabilirea condiţiilor de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical, aprobate prin Ordinul Nr. 1454/2014, emis de Ministerul Sănătății. Totodată,  furnizarea serviciilor de îngrijiri medicale în regim independent se face cu respectarea protocoalelor sau procedurilor de practică a activităţilor de asistent medical generalist, de moaşă şi de asistent medical, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, pe baza prescripţiilor medicului și în limita competenţelor profesionale dobândite.

Cu privire la Normele metodologice pentru stabilirea condiţiilor de exercitare în regim independent a profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă, precum şi a profesiei de asistent medical, aprobate prin Ordinul nr. 1454/2014, emis de Ministerul Sănătății, trebuie cunoscut faptul că acestea stabilesc atât formele legale, cât și condițiile generale de exercitare în regim independent a profesiei.

Formele de exercitare a profesiei în regim independent sunt:

–          persoană fizică independentă (PFI);

–          titular de cabinet individual de practică independentă;

–          cabinete asociate de practică independentă, ca urmare a asocierii unor titulari de cabinete individuale.

Exercitarea în regim independent a profesiei se poate face la domiciliul pacienţilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la sediul cabinetului de practică independentă sau al punctului ori punctelor de lucru, dar și în unități sanitare autorizate în condiţiile legii,  cu care asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical care exercită profesia în regim independent, în una din formele prevăzute de  normele metodologice, a încheiat relaţii contractuale în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale.

Cea mai simplă și cea mai frecvent întâlnită formă de exercitare a profesiei în regim independent este persoana fizică independentă (PFI).

Noţiunea de persoană fizică independentă (PFI) se referă strict la profesiile liberale, respectiv la acele profesii care pot fi desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii, așa cum sunt și profesiile de asistent medical generalist, moașă și asistent medical.

În fapt, putem spune că PFI-ul este forma juridică legală de fiscalizare a veniturilor realizate de persoane fizice prin desfășurarea unor activități profesionale liberale în mod independent, având la bază contracte de prestări servicii.

Asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical pot dobândi calitatea de persoană fizică independentă (PFI), în baza certificatului de membru al OAMGMAMR avizat la zi şi a înregistrării la administraţia financiară (ANAF) în a cărei rază teritorială domiciliază, unde vor primi un Cod de Înregistrare Fiscală (CIF) pe care îl vor utiliza în activitatea economică viitoare, rezultată din activităţile profesionale desfășurate independent.

Pentru dobândirea calității de PFI, trebuie depuse la ANAF următoarele documente:

– copie carte identitate;

– copie certificat de membru al OAMGMAMR;

– copie aviz anual;

– dovada sediului profesional (contract de comodat/închiriere, dovadă drept folosință pentru spațiul în care persoana fizică titular al întreprinderii individuale își desfășoară activitatea economică autorizată sau în care au loc numai activități de birou);

– declarație de înregistrare fiscală și declarație privind venitul estimat (modele standard ANAF).

După obținerea Codului de înregistrare fiscală (CIF), pot fi încheiate contracte cu unităţi sanitare autorizate conform legii, în vederea furnizării/prestării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale deținute.

Bobic Alin Victor – Jurist OAMGMAMR filiala București

Share This Post