Vara vine cu modificări importante aduse de noul Contract-Cadru în Sănătate

La finalul lunii iulie, Guvernul României a adoptat Hotărârea pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022.

Acest act normativ aduce o serie de schimbări importante care vin să reglementeze aspecte esențiale pentru sănătatea populației legate de prevenție, serviciile ”mai aproape de nevoile pacientului„ asigurate de asistența medicală primară, serviicile conexe actului medical sau serviciile asigurate de spitalele private.

O primă serie de modificări vizează aspecte precum asigurarea unui „pachet de prevenţie” persoanelor de peste 40 de ani, care include până la trei consultaţii pentru evaluarea riscului şi monitorizare medicală sau posibilitatea recomandării de servicii conexe actului medical furnizate de fizioterapeuţi şi psihologi pacienţilor care au avut COVID-19.

În plus, printre modificările aduse se numără și creşterea numărului de vizite la domiciliu decontate medicilor de familie pentru pacienții din lista proprie. Dacă până acum se decontau medicului de familei cel mult patru consultaţii/an pentru pacienţii cu boli cronice, noul contract-cadru va deconta o consultaţie la domiciliu pe lună pentru toate tipurile de afecţiuni cronice. Mai mult, în plus de consultaţia la domiciliu de care lăuza beneficiază la externarea din maternitate, a fost introdusă o nouă consultaţie la domiciliu pentru urmărirea acesteia la 4 săptămâni de la naştere.

Alte modificări care vin să reglementeze activitatea din asistența medicală primară se referă la noile servicii pe care medicii de familie, conform pregătirii lor, le pot oferi pacienţilor din listele proprii precum: spirometrie, măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale timp de 24 de ore, măsurarea indicelui de presiune gleznă – braţ, efectuare şi interpretare EKG pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate.

Important de reținut și faptul că pacienții cu afecţiuni cronice pot primi consultaţii la distanţă acordate de medicii de familie şi de medicii de alte specialităţi din ambulatoriul clinic. Tot la distanţă se pot face terapiile psihiatrice şi serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped.

Actul normativ, adoptat pe 26 iulie 2021, aduce modificări importante şi în relaţia dintre spitalele private aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi pacienţi. Conform acestora, unităţile medicale private pot percepe o contribuţie personală de la pacienţi. Însă, spitalele private vor fi obligate să prezinte pacientului un deviz estimativ (incluzând costurile estimate, medicale și nemedicale), înainte de internare, cu valabilitatea de 5 zile lucrătoare de la data înmânării acestuia pacientului. Este introdusă și noţiunea de consimţământ exprimat în scris al asiguratului sau reprezentantului legal al acestuia cu privire la serviciile spitaliceşti medicale şi nemedicale pe care urmează să le primească de la furnizorii privaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate şi costurile asociate acestora. La externare spitalele private vor prezenta pacienţilor un decont.

Din comunicatul CNAS aflăm și că, în foarte scurt timp, vor fi demarate consultările pe următorul proiect de Contract-cadru, astfel încât autorităţile să poată lua în calcul ”măsuri mai substanţiale în sistemul de sănătate pentru anii următori”. (Sursa: CNAS).

Tot pe parcursul verii, de data aceasta între 1 și 7 august, este sărbătorită Săptămâna Internațională a Alăptării. În articolul dedicat subiectului din secțiunea ”Eveniment” vă invit să citiți o pledoarie, bazată pe studii, care demonstrează că alăptarea este o investiție în sănătate.

Ar fi de amintit și subiectul ”Ce putem face pentru a preveni sau controla anxietatea sau depresia favorizate de izolarea socială din timpul pandemiei. Pe fondul venirii unui nou val pandemic, starea de stres și confuzie se prelungește, astfel încât este poate mai important ca niciodată să avem grijă de noi înșine cât mai mult posibil. De aceea, articolul vă împărtășește câteva sfaturi despre cum puteți gestiona această perioadă.

Tot în paginile revistei de luna aceasta mai puteți găsi subiecte precum:

  • Declinul cognitiv: cum putem identifica semnele lui”
  • ”Cancerul în lume și efectul social media”
  • ”Teme COVID de actualitate – a treia doză este necesară sau nu?”

Printre recomandările editoriale găsiți 1. Alăptarea; 2.Tratamentul tulburării de anxietate generalizată. Ghid pentru terapeuți și pacienți și 3. Materia fundamentală pentru nursing-ul de terapie intensivă neonatală (Core Curriculum for Neonatal Intensive Care Nursing).

În numele echipei editoriale, vă invit să vă bucurați de o lectură plăcută a noului număr de august al revistei.

Doina Carmen Mazilu, Președinte OAMGMAMR – filiala București

Share This Post