O analiză comparativă a stării actuale a asistenței medicale primare în patru țări europene: Danemarca, Marea Britanie, Olanda și Spania

Episodul 2 – Asistența medicală comunitară din Danemarca

Timp de lectură: 6 minute

În țările cu asistență medicală primară puternică, constatăm că aceasta este asigurată de mai multe verigi care acționează la nivel comunitar. Acestea includ cel puțin asistența medicală asigurată de medicul de familie și pe cea asigurată de asistența medicală comunitară.

Conform definiției Asociației Americane de Sănătate Publică, asistența medicală comunitară (public health nursing) este practica de promovare și protecție a sănătății populației folosind cunoștințe din domeniul științelor medicale, sociale și de sănătate publică.

Asistența medicală de sănătate publică cuprinde:

  1. evaluarea nevoilor de sănătate ale unei populații pentru a identifica sub populațiile, familiile și persoanele care ar beneficia de promovarea sănătății sau care sunt expuse riscului de îmbolnăvire, rănire, invaliditate sau moarte prematură.
  2. elaborarea un plan de intervenție împreună cu comunitatea pentru a răspunde nevoilor identificate, ținând cont de resursele disponibile, de gama de activități care contribuie la sănătate și la prevenirea bolilor, a leziunilor, a dizabilităților și a deceselor premature.

Asistența medicală comunitară poate include asistența și furnizarea de îngrijiri pentru membrii individuali ai populației și, de asemenea, identificarea persoanelor care nu solicită îngrijire, dar care au probleme de sănătate care îi pun pe ei înșiși și pe ceilalți din comunitate în pericol, cum ar fi cei cu boli infecțioase.

Asistenta medicală comunitară nu se concentrează pe furnizarea de îngrijire directă a persoanelor din mediul comunitar, ci sprijină furnizarea de îngrijire directă printr-un proces de evaluare și apreciere a nevoilor indivizilor în contextul grupului populațional.

Asistentele medicale comunitare colaborează cu alți furnizori de asistență medicală pentru a planifica, dezvolta și sprijini sistemele și programele din comunitate pentru a preveni problemele și a asigura accesul la asistență medicală.

În Europa, formarea  și practica asistenților medicali comunitari s-au dezvoltat odată cu mișcarea de sănătate publică care a început cu mai mult de 100 de ani în urmă, concentrându-se pe prevenirea bolilor și promovarea sănătății indivizilor și familiilor din comunități. Primele asistente medicale comunitare calificate au fost examinate în Anglia la sfârșitul secolului 19 de către Florence Nightingale.

Deși termenul de asistent medical comunitar sau asistent medical de sănătate publică nu este consecvent folosit la nivel internațional, în literatura de specialitate sau în practică, Uniunea Europeană a stabilit în 2001 o inițiativă pentru a dezvolta un program comun de educație în domeniul asistenței medicale comunitare. În acest context, mai multe țări din UE au elaborat un program care descrie cunoștințele, abilitățile și atitudinile necesare în acest domeniu.

Competențele asistentelor medicale comunitare sunt descrise în felul următor:

  1. să identifice și să evalueze nevoile de sănătate ale indivizilor, familiilor și comunităților și/sau să le ierahizeze în conformitate cu nevoile de sănătate, cu standardele de nursing și cu politicile relevante;
  2. să inițieze sau să contribuie la furnizarea de acțiuni sau programe de sănătate publică din diferite medii de îngrijire; să faciliteze și să împuternicească individul, familia și/sau comunitatea pentru a-și crește controlul asupra factorilor determinanți ai sănătății;
  3. să lucreze în colaborare cu alte profesii și sectoare;
  4. să evalueze rezultatul propriilor acțiuni/programe și/ să participe la evaluarea altor programe de sănătate.

Dar cum arată aceste lucruri în Danemarca?

În țările nordice, instituțiile de învățământ superior oferă programe de formare sau cursuri educaționale în asistența medicală comunitară, bazate pe orientări naționale care descriu obiectivele de învățare și practica așteptată a profesiei.

În Danemarca, candidații la programele de asistență medical comunitară trebuie să dețină o licență în nursing, să participe la practica clinică timp de cel puțin doi ani cu normă întreagă și să aibă experiență clinică în două dintre următoarele șase domenii, dintre care unul pentru cel puțin opt luni: neonatologie, pediatrie, asistență medicală la domiciliu, psihiatrie pediatrică, asistență maternală sau medicină generală.  Sunt incluse stagii clinice într-o comunitate, primul stagiu se concentrează pe copiii, tinerii și familiile cu nevoi obișnuite, al doilea pe copiii, tinerii și familiile cu nevoi speciale și în curs de dezvoltare, iar al treilea pe dezvoltarea practicii.

Municipalitățile sunt obligate să aibă asistenți medicali comunitari.

Un grup țintă principal al asistenței medicale comunitare este reprezentat de copii și tineri până la vârsta de 18 ani, împreună cu familiile acestora. De exemplu, asistența medicală comunitară joacă un rol important în promovarea sănătății și prevenție  în timpul primului an al copilului prin consilierea familiei. Prin lege, familiilor cu un nou-născut li se oferă cel puțin cinci vizite la domiciliu în primul an al copilului. 99 % dintre familiile daneze beneficiază de aceste vizite gratuite. Cele 1 % care refuză sunt urmărite de medicul de familie. Asistenții medicali comunitari efectuează vizite la domiciliu, cooperează cu grădinițele, oferă asistență medicală școlară și cursuri pentru părinți pre – și post-partum.

Mirela Mustață, Redactor executiv E-asistent

Surse de documentare:

1.What Is a Community Health Nurse? | A-State Online (astate.edu)

2.Public Health Nursing – Uniting to Improve Public Health | ANA (nursingworld.org)

3.Public Health Nursing Manual | Local Public Health Agencies | Health & Senior Services (mo.gov)

4. Public health nurse education in the Nordic countries – Alstveit – 2022 – Public Health Nursing – Wiley Online Library, Marit Alstveit RN, PHN, PhDSari Lahti RN, PHN, MNScSigríður Sía Jónsdóttir RN, CNM, PhDNina Egeland RN, PHN, MHScSusanne Klit Sørensen RN, PHN, MAHAnna Josse Eklund RN, PHN, PhD, First published: 08 December 2021 – https://doi.org/10.1111/phn.13029

5. PRIMARY CARE REVIEW OF DENMARK – March 2017, Publisher: OECD Publishing, ISBN: 9789264269453 (PDF) ;9789264269446(print), (PDF) PRIMARY CARE REVIEW OF DENMARK (researchgate.net)

Share This Post