Tratat de psihologie pozitivă, de Aurora Szentagotai-Tatar și Daniel David, editura Polirom, 2017

A doua jumătate a secolului XX s-a concentrat mai ales asupra psihopatologiei și tratării ei. Lipsită de aceeași atenție, psihologia pozitivă vrea să redea domeniului interesul pentru sănătatea mentală, pentru fericire și pentru caracteristicile care fac ca indivizii și comunitățile să se dezvolte armonios și să prospere. Influențat de această mișcare, domeniul a adunat, în ultimii douăzeci de ani, un volum impresionant de cunoștințe privind acei factori care pot contribui la o viață împlinită.

Lucrarea – prima carte în limba română care își propune să sintetizeze aceste cunoștințe – este organizată in jurul celor trei teme de interes major pentru psihologia pozitivă: trăirile pozitive, trăsăturile individuale pozitive și instituțiile care permit dezvoltarea lor. Scopul a fost acela de a îmbina teoria cu aspecte practice, utile în domeniile clinic, educațional și al dezvoltării personale.

Share This Post