Marele dicționar al bolilor și afecțiunilor. Cauzele subtile ale îmbolnăvirii, Ediția a IV-a de Jacques Martel, Ed. Ascendent, 2023

Lucrarea este un important ajutor în misiunea celor ce își doresc să ajute alți oameni: medici, studenți de la facultățile de medicină, alți profesioniști din sănătate. Pentru aceștia, principalul avantaj îl constituie gruparea informației. Autorul a ordonat fiecare element ce alcătuiește corpul uman în secțiuni clar definite, pentru a putea oferi profesionistului o parcurgere logică a materialului. Cauzele subtile ale bolilor trebuie atent monitorizate astfel încât, în momentul anamnezei, medicul să nu scape din vedere anumite detalii ce ar putea fi vitale pentru viața unei persoane, iar cunoașterea detaliată a unei boli permite o mai rapidă identificare a acesteia. Iată de ce lucrarea de față îl ajută pe medic cu informația necesară pentru a putea fi pregătit în diverse situații.

În plus, cartea se adresează tuturor celor ce își doresc să aibă grijă de sănătatea lor sau de cea a celor dragi. Pentru aceștia, cartea poate fi și un instrument de cunoaștere, de analiză și de transformare, care poate ajuta și în demersul de vindecare.

Iată de ce Jacques Martel a depus o munca titanică în alcătuirea acestei lucrări, astfel încât fiecare informație să fie atent selectată și documentată, fiecare frază atent formulată pentru a respecta atât normele științifice de calitate, cât și pentru a putea fi clar înțeleasă și de către publicul larg.

Share This Post