Ziua internațională de pregătire în caz de epidemii – 27 decembrie

Timp aprox. de lectură: 2 minute

Bolile infecțioase și marile epidemii au un impact devastator asupra vieții oamenilor, provocând  victime și afectând dezvoltarea socială și economică pe termen lung, după cum a demonstrat recenta pandemie Covid-19.

Am trecut printr-o experiență care ne-a arătat cum crizele mondiale în domeniul sănătății amenință să copleșească sistemele de sănătate deja suprasolicitate, să perturbe lanțurile de aprovizionare la nivel mondial și să provoace distrugeri disproporționate ale mijloacelor de trai ale oamenilor, resimțite cel mai puternic în rândul populațiilor vulnerabile și al economiilor țărilor cele mai sărace.

Dacă subiectul iese din atenția publică la nivel internațional, viitoarele epidemii ar putea depăși epidemiile anterioare din punct de vedere al intensității și gravității.

Iată de ce, cu prilejul Zilei internaționale de pregătire în caz de epidemii, merită amintite eforturile pe care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) le face pentru a defini, negocia și semna, cu cele 194 de țări membre ale organizației, un acord care urmărește să îmbunătățească programele de prevenire a unor viitoare pandemii și pregătirea răspunsului la acestea la nivel mondial.

Ce urmărește de fapt acest acord este să asigure un angajament politic mondial, să definească procese și sarcini clare, să asigure sprijin pe termen lung din partea sectorului public și a celui privat la toate nivelurile și să promoveze o abordare care integrează ansamblul administrației unui stat și ansamblul societății, înglobând aspectele legate de sănătate în toate domeniile de politici relevante (precum cercetarea, inovarea, finanțarea, transporturile). Beneficiile potențiale directe sunt reprezentate așadar și de asigurarea unui acces mai echitabil la mijloacele medicale de răspuns de înaltă calitate (de la vaccinuri, la terapii și metode de diagnosticare) și partajarea datelor de monitorizare, a datelor genetice, a eșantioanelor, a tehnologiilor și a beneficiilor asociate acestora, conducând la consolidarea rezilienței la diverse niveluri (naționale, regionale, mondiale) la viitoare pandemii și a capacităților de combatere a acestora.

Odată adoptat, instrumentul va fi obligatoriu din punct de vedere juridic și va avea ca fundament Constituția OMS.

Mirela Mustață, Redactor executiv E-asistent

Surse de documentare:

  1. International Day of Epidemic Preparedness | United Nations
  2. Un acord internațional privind prevenirea pandemiilor și pregătirea pentru acestea – Consilium (europa.eu)
  3. Acordul global privind pandemiile pe scurt – Consilium (europa.eu) (inclusiv sursa ilustrațiilor)
Share This Post