Notiuni de legislatie medicala

I. Răspunderea juridică 1. Noţiuni generale Reglemenând relaţiile sociale prin norme de drept, legiuitorul are întotdeauna în vedere condiţiile în care norma trebuie să se realizeze şi mai ales ce se întâmplă atunci când destinatarii aduc atingere acesteia. Prin fapta sa, cel care încalcă prevederile normelor juridice aduce atingere ordinii de drept, tulbură ... Citiți mai mult...

Reguli de bună practică farmaceutică

Autor av. dr. Dan CIMPOERU Prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 75/2010 s-au aprobat Regulile de bună practică farmaceutică. Aceste reguli conţin recomandări aplicabile în unităţile farmaceutice, destinate a garanta că serviciile furnizate de personalul farmaceutic sunt corespunzătoare, eficiente şi orientate către pacienţi. Prevederi generale privind buna practică farmaceutică Regulile de bună practică farmaceutică ... Citiți mai mult...

Drepturile pacienţilor

Drepturile pacienţilor sunt reglementate de Legea nr. 46/2003. Potrivit acestei legi, pacienţii au următoarele drepturi: 1. Dreptul pacientului la informaţia medicală Acest drept presupune ca pacientul să fie informat: - cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza. - asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de ... Citiți mai mult...

Ghidurile de practica medicala

GHIDURILE DE PRACTICĂ MEDICALĂ Autor avocat dr. Dan CIMPOERU Practica medicală unitară după standardele internaţionale şi adaptată gradului de activitate şi nivelului fiecărui spital este o linie de conduită care implică elaborarea ghidurilor de practică medicală şi diseminarea acestora la nivelul tuturor unităţilor sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile implicate. Ghidurile de ... Citiți mai mult...

Medierea

METODA DE ELECTIE PENTRU REZOLVAREA CONFLICTELOR DIN DOMENIUL MEDICAL Conflictul este o parte necesară și firească a vieții. El poate fi periculos, dar, folosit în mod creativ conduce la oportunități. Rezolvarea conflictelor depinde în mare măsură de conştientizarea lor. CE ESTE CONFLICTUL? Prezent dintotdeauna, atât în lumea anorganică cât și în lumea vie, ... Citiți mai mult...