Vaccinarea în Uniunea Europeană

vaccinareÎn ciuda rezultatelor deosebite înregistrate de-a lungul timpului de vaccinuri, mai multe țări ale Uniunii Europene și câteva dintre țările învecinate se confruntă în prezent cu o recrudescență fără precedent a bolilor care pot fi prevenite de vaccinuri.

Accesul inegal la vaccinuri și scăderea încrederii publicului în vaccinare reprezintă un motiv de îngrijorare și o provocare majoră pentru experții din domeniul sănătății publice.

Echipa autorilor studiului ”Situația încrederii în vaccinuri în Uniunea Europeană în 2018”, realizat pentru Comisia Europeană, a evaluat încrederea generală în vaccinuri în rândul publicului în toate cele 28 de state membre ale UE și în rândul medicilor de familie din zece state membre. Ea a fost formată din Prof. Heidi Larson, Dr. Alexandre de Figueiredo, Emilie Karafillakis și Mahesh Rawal.

Studiul pornește de la ipoteza că, pentru a depăși rata minimă pentru asigurarea imunității colective (sau de grup), un nivel ridicat de încredere a opiniei publice cu privire la programele de vaccinare este esențial pentru menținerea unei rate adecvate de vaccinare. În țările Uniunii Europene vaccinarea tardivă sau refuzul acesteia contribuie la scăderea ratelor imunizării într-un număr semnificativ de țări, situație care duce la apariția epidemiilor. Recentele epidemii de rujeolă – cele mai puternice din ultima perioadă din Europa – demonstrează impactul imediat al scăderii ratei vaccinării asupra numărului de îmbolnăviri.

Deoarece încrederea în vaccinare variază în funcție de tipurile de vaccin, studiul a evaluat atât încrederea pentru vaccinuri în general, cât și pentru vaccinurile împotriva rujeolei și gripei sezoniere, tocmai pentru a reflecta modul în care sunt vizate diferite grupuri de populație. Încrederea în vaccinuri (respectiv, cererea aferentă) este influențată de o serie de factori, inclusiv importanța, siguranța și eficacitatea vaccinurilor. Pentru a examina gradul de încredere a publicului și medicilor de familie în vaccinuri, a fost realizat ceea ce se poate considera cel mai mare studiu despre atitudinile față de vaccinuri și față de vaccinare în UE. Rezultatele lui legate de studiul comportamentelor de vaccinare pot avea un impact imediat asupra politicilor publice europene sau la nivelul țărilor vizate.

Studiul înregistrează o serie de rezultate semnificative. De exemplu, el constată că adulții mai tineri au mai puțină încredere în siguranța și importanța vaccinurilor MMR și al gripei sezoniere (a vaccinurilor în general) decât grupurile de vârstă mai înaintată.

Rezultatele demonstrează și că într-un număr de state membre – inclusiv Franța, Grecia, Italia și Slovenia – populația a devenit mai încrezătoare în siguranța vaccinurilor începând din 2015; în timp ce, în aceeași perioadă, în Republica Cehă, Finlanda, Polonia și Suedia populația și-a pierdut din  încredere.

În timp ce medicii de familie demonstrează niveluri mai ridicate de încredere în vaccinuri decât publicul în general, studiul a constatat că 36% dintre medicii care au participat la studiu din Cehia și 25% dintre cei din Slovacia nu sunt de acord că vaccinul MMR este sigur și 29% și, respectiv, 19% nu cred că el este important. Se observă că majoritatea medicilor incluși în studiu din aceste țări afirmă că este puțin probabil că vor recomanda vaccinul împotriva gripei sezoniere, totuși, Republica Cehă, Polonia și Slovacia raportează către OMS că recomandă vaccinul antigripal sezonier femeilor gravide.

Principala concluzie a studiului este că există o corelație între încrederea medicilor de familie în vaccinuri și încrederea populației: țările ale căror medicii de familie au o încredere sporită în vaccinuri tind să aibă o proporție mai mare de persoane care exprimă convingeri pozitive referitoare la vaccinare.

Studiul oferă, de asemenea, clasamente ale statelor membre în funcție de nivelul general de încredere în siguranța vaccinurilor.

În ceea ce privește metodologia de cercetare, numărul total de respondenți chestionați din cele 28 de țări membre UE a fost de 28.782 de persoane, în timp ce eșantionul mediu pe țară a fost de 1.028 de persoane. Cercetarea a fost realizată on-line în majoritatea statelor membre, cu excepția a șapte state membre unde s-au derulat anchete față-în-față (Finlanda și Letonia), sau telefonice (Croația, Cipru, Ungaria, Malta și România). Cercetarea în teren a avut loc între 3 mai și 7 iunie 2018.

În plus, au fost chestionați 1.000 de medici din zece state membre ale UE (aproximativ 100 de medici de familie din fiecare stat membru): Republica Cehă, Estonia, Franța, Germania, Italia, Polonia, România, Slovacia, Spania și Regatul Unit. Acest eșantion a fost extras aleatoriu dintr-un grup de 227 658 medici, atât din sectorul privat, cât și din cel public din cele zece țări.

vaccinare1Chestionarul a fost construit în jurul a patru întrebări cheie care au măsurat încrederea în vaccinuri (prin importanța percepută, siguranța eficacitatea și compatibilitatea acestora cu convingerile religioase), încrederea în vaccinul MMR (importanța percepută și siguranța) și încrederea în vaccinul antigripal (importanța percepută și siguranța).

În cazul medicilor de familie, întrebările din chestionar au vizat măsura în care aceștia ar recomanda MMR și vaccinul antigripal sezonier pacienților lor și măsura în care aceștia ar recomanda vaccinul împotriva gripei sezoniere femeilor însărcinate.

Studiul a arătat, de exemplu, că încrederea în importanța vaccinului gripei sezoniere este în mod semnificativ scăzută în Austria, Cehia și Danemarca, țări care ocupă locurile 28, 26 și 27 (din cele 28 de state membre ale UE). Cu toate acestea, populația din Republica Cehă și Danemarca ocupă poziții spre medie în ceea ce privește percepția siguranței vaccinului gripei sezoniere (locul 19 și, respectiv, 11) în studiu.

Studiile multiple au demonstrat că cetățenii UE, inclusiv grupurile în situație de risc (cum ar fi persoanele  peste 65 de ani din multe statele membre UE pentru care este recomandat vaccinul antigripal sezonier), adesea nu reușesc să perceapă nevoia de vaccin antigripal, deoarece ei nu cred că vor contracta gripa sau pentru că ei nu percep gripa ca fiind o boală gravă și periculoasă (Karafillakis E. a., 2017; Schmid, 2017; Yaqub, 2014).

Diferențele dintre importanța și siguranța percepută a vaccinului antigripal sezonier sugerează un număr de țări în care ratele de acoperire a vaccinului gripei sezoniere ar putea fi îmbunătățite prin modificări ale politicii naționale de sănătate publică.

Studiul a constatat o relație semnificativă între vârstă și importanța percepută a vaccinului antigripal sezonier. Majoritatea grupurilor de vârstă de până la 65 de ani din majoritatea UE statelor membre sunt mai puțin susceptibile de a fi de acord că vaccinul antigripal sezonier este important decât cei peste 65 de ani, subliniind tendința majorității statelor membre de a promova puternic vaccinul antigripal către grupele de vârstă mai înaintată. Interesant este că niveluri similare cu grupa de vârstă 65+ se înregistrează și la persoanele de 18-24 de ani.

vaccinare2La fel de neobișnuit este și faptul că în 13 state membre, femeile intervievate sunt semnificativ mai puțin convinse decât bărbații că vaccinul antigripal sezonier este important.

Pe de altă parte, încrederea în siguranța și importanța vaccinului MMR depășește încrederea în vaccinarea antigripală sezonieră în majoritatea statelor membre ale UE (tabelul alăturat). Cu toate acestea, în Suedia, Belgia și Bulgaria, doar 57,1%, 64,7% și 74,6% din populație (respectiv) sunt de acord că vaccinul MMR este sigur. Studiul arată și că persoanele între 18-24 și 25-34 de ani din mai multe state membre ale UE sunt mai puțin susceptibile de a accepta că vaccinul MMR este sigur decât cele peste 65 de ani.

Tabelul alăturat arată procentul respondenților din fiecare stat membru care și-au exprimat acordul față de întrebările din studiu. De asemenea, pentru fiecare stat membru este indicat procentul respondenților care au indicat acordul față de fiecare întrebare din studiu.

Numărul din paranteză indică poziția țării respective în grupul celor 28 de state membre UE.

 

În ceea ce privește componenta din studiu dedicată medicilor de familie, aceasta consemneză faptul că încrederea acestora în vaccinuri este, în general, foarte ridicată: astfel, medicii din Franța, Germania, România, Spania și Marea Britanie au înregistrat procente de cel puțin 85%. Cea mai mare încredere în vaccinuri este înregistrată la medicii de familie din România, Spania și Marea Britanie, ei clasându-se în mod consecvent pe primele trei locuri la majoritatea întrebărilor anchetei.

vaccinare3Tabelul alăturat indică încrederea medicilor de familie în importanța, siguranța, eficacitatea și compatibilitatea cu religia a vaccinurilor.

El arată și nivelul acordului (care au răspuns ”acord total” sau ”tendința de a fi de acord”) față de fiecare dintre întrebările din studiul pentru populație.

Numărul din paranteză și procentul de dedesubt indică poziția medicilor de familie din țara respectivă care au fost de acord cu întrebarea, comparativ cu cei din alte țări din cele 28 de state membre UE.

În general, probabilitatea ca medicii de familie să recomande vaccinurile este foarte mare, deși există unele excepții izbitoare. Aproape fiecare medic de familie (din țările UE) va recomanda vaccinul antigripal sezonier: doar 28 de medici intervievați din 1024 (2,7%) nu au afirmat că este foarte probabil sau probabil să recomande vaccinul. Cu toate acestea, medicii de familie din mai multe țări exprimă o ezitare semnificativă în a recomanda vaccinul împotriva gripei sezoniere femeilor însărcinate, în ciuda complicațiilor grave care pot apărea dacă femeile gravide contractează gripa în timpul sarcinii. Numai 25,2% dintre medici care au participat la studiu din Republica Cehă, 30,5% dintre medicii de familie din Slovacia, 49,0% dintre medicii polonezi și 65,0% dintre medicii de familie din Estonia afirmă că este probabil să recomande vaccinul antigripal sezonier femeilor gravide. Numai în Marea Britanie mai mult de 95% dintre medicii chestionați au afirmat că ar recomanda vaccinul gripal sezonier femeilor însărcinate.

Dincolo de importanța lui științifică, acest studiu poate oferi informații importante autorităților naționale din statele membre care au responsabilitatea politicii de vaccinare, dar și forurilor europene.

Pe de altă parte, în aprilie 2018, Comisia Europeană a făcut o recomandare Consiliului în vederea consolidării cooperării UE în domeniul bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare. Inițiativa urmărește combaterea neîncrederii în vaccinuri, îmbunătățirea coordonării privind achizițiile de vaccinuri, sprijinirea cercetării și inovării și consolidarea cooperării la nivel UE în ceea ce privește bolile care pot fi prevenite prin vaccinare

Această Acțiune Comună (Joint Action) va aborda tema neîncrederii în vaccinuri și va încerca să sprijine acoperirea vaccinării în UE. Aceasta este coordonată de INSERM (Franța) și implică 23 de țări (printre care 20 de țări din UE).

De asemenea, ea va contribui la consolidarea cooperării grupurilor consultative naționale de imunizare (NITAG) în vederea creșterii transparenței și încrederii în procesul de luare a deciziilor privind introducerea de noi vaccinuri.

 

Scurtă prezentare a Studiului ”Situația încrederii în vaccinuri în Uniunea Europeană în 2018”de Mirela Mustață – Redactor executiv E-asistent

 

Surse de documentare:

https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/vaccination/docs/2018_vaccine_confidence_en.pdf

https://ec.europa.eu/health/vaccination/overview_en

https://twitter.com/i/topics/tweet/1054744578857820160?cn=ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email

foto – www.vaccination.org.uk

Share This Post