“Europa este ca un laborator natural” Interviuri despre Observatorul European pentru Sisteme şi Politici de Sănătate

observatoromsAutorităţile publice care se ocupă de dezvoltarea politicilor de sănătate au de făcut alegeri dificile, în timp ce au de gestionat şi presiunea venită de la multe grupuri implicate (“stakeholders”) şi de la opinia publică.

Dovezile ştiinţifice şi experienţa altor ţări pot ajuta autorităţile publice să facă alegeri mai informate şi să găsească, pentru anumite provocări comune, soluţii validate în alte ţări.

Acestea sunt principiile pe baza cărora a fost creat, în 1998, Observatorul European pentru Sisteme şi Politici de Sănătate, acest pas fiind o continuare a Adunării Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) din Liubliana (Slovenia) din 1996, care a urmărit dezvoltarea unui set de valori comune ale sistemelor de sănătate şi promovarea transferului de bune practici.

Zsuzsanna Jakab, Director Regional pentru Europa al OMS, a declarat recent că: “Observatorul European pentru Sisteme şi Politici de Sănătate are o reputaţie bine meritată de furnizare a unor seturi de cunoştinţe adaptate la nevoile ţărilor şi acţionabile, ajutându-le pe acestea să modeleze politici de sănătate solide şi să construiască sisteme eficace de sănătate. La nivelul biroului regional pentru Europa al OMS, ne mândrim că avem un parteneriat vital cu Observatorul, care nu numai că a reprezentat o piatră de temelie pentru Agenda strategică Health 2020, dar şi contribuie la livrarea obiectivelor de sănătate ale Agendei 2030 de Dezvoltare Durabilă.”

Europa are o tradiţie veche în organizarea sistemelor de sănătate pe baza principiilor solidarităţii şi accesului universal. În prezent, aceste sisteme se confruntă cu provocări importante – incidenţa semnificativ mai mare a bolilor cronice, deficit al forţei de muncă din sănătate, costuri în creştere, preţuri ridicate ale technologiilor noi, inegalitate în creştere în privinţa accesului universal şi folosire ineficientă a unor resurse.

Diferitele ţări pot învăţa una de la alta cum să adreseze mai bine aceste provocări, iar rolul Observatorului este chiar acesta – să monitorizeze sistemele de sănătate, să le evalueze performanţa, să comunice lecţiile învăţate către factorii responsabili pentru dezvoltarea politicilor de sănătate, să anticipeze tendinţe, provocări şi oportunităţi ale viitorului şi să coordoneze transferul de cunoştinţe şi bune practici între ţările europene, cu obiectivul ca acestea să se regăsescă în politicile dezvoltate. Analizele şi recomandările Observatorului European sunt căutate şi apreciate de către autorităţi deoarece experţii Observatorului, în plus de expertiza funcţională, au şi o înţelegere foarte bună a complexităţilor şi presiunilor pe care factorii de decizie le au de înfruntat în procesul de dezvoltare şi implementare a politicilor de sănătate.

În acest context, Vesna Kerstin Petric, Ministru al Sănătăţii al Republicii Slovene, membru al Comitetului executiv al Observatorului European, a declarat că “unul dintre lucrurile recente pe care le-am realizat a fost o analiză cuprinzătoare a sistemului de sănătate din Slovenia, care a implicat 60 de experţi din Slovenia şi aproape toţi experţii Observatorului. Aceştia au colaborat foarte bine împreună, iar noi, în Slovenia, am beneficiat foarte mult din acest proces pentru că am putut să facem schimb de experienţă cu celelalte ţări, ceilalţi experţi. Avem acum o analiză de profunzime care ne va ajuta să stabilim paşii următori.”

Un alt exemplu de succes în domeniul analizelor sistemelor naţionale de sănătate pe care factorii de decizie le folosesc apoi pentru a îmbunătăţi sistemul de sănătate vine din Finlanda. Liisa-Maria Voipio Pulkki, Ministrul Afacerilor Sociale şi Sănătăţii din Finlanda, membru al Comitetul Executiv al Observatorului European a dorit să împărtăşească acest exemplu: “Guvernul Finlandei a decis să declanşeze o reformă importantă a sistemului de sănătate. Am avut nevoie de ajutorul unui panel de experţi internaţionali pentru faza iniţială a procesului pentru a putea evalua impactul acestei reforme planificate pe baza experienţelor din alte ţări. Aşa că am contactat Observatorul şi ei ne-au propus, foarte repede, o echipă fantastică de experţi şi aceştia au făcut o treabă fantastică. Ei au scris un raport…care s-a dovedit foarte util, pe care l-am folosit de multe ori de atunci.”

În privinţa rolului fundamental al Observatorului de a dezvolta cunoştinţe noi şi a le transfera, împreună cu bune practici, între ţări, Profesorul Martin McKee de la London School of Hygiene & Tropical Medicine, membru al Observatorului, a subliniat că “Europa este un extraordinar laborator natural pentru că ţările din Europa au implementat accesul universal în feluri diferite. Ele au mult de învăţat una de la cealaltă. Şi vor avea de făcut faţă multor provocări comune – îmbătrânirea populaţiei, multi-morbiditate, complexitatea sistemului. Aşa că se pot uita la ce fac celelalte ţări, pot adapta soluţiile acelea la propriile circumstanţe şi pot, de asemenea, reprezenta, la rândul lor, un test din care alte ţări vor învăţa.”

observatoroms1Pentru a pregăti sistemele de sănătate pentru viitor, pentru a le face capabile să reziste provocărilor viitorului, ele vor avea nevoie de câteva trăsături esenţiale – capacitatea de a fi mai incluzive, capacitatea de a face investiţii şi de a aduce inovaţii în furnizarea serviciilor de sănătate. “Observatorul European poate contribui la acest proces prin informarea factorilor de decizie cu privire la instrumentele pe care le au la îndemână, cum funcţionează acestea, ce efecte secundare au şi, de asemenea, prin oferirea unei înţelegeri cuprinzătoare a modului în care funcţionează sistemele de sănătate “, a spus Profesorul Reinhard Busse, University of Technology – Berlin, Co-director al Observatorului.

Una dintre calităţile primordiale ale Observatorului vine dintr-un “amestec uimitor de parteneri cu experienţe diferite, înţelegeri diferite ale modului în care se formulează politicile. Acest lucru chiar ne ajută să înţelegem ce implică luarea de decizii pentru dezvoltarea sau schimbarea unor politici”, a subliniat Suzsy Lessof, Director de Management al Observatorului.

Vytenis Andriukaitis, Comisarul UE pentru Sănătate şi Siguranţă Alimentară, a subliniat şi el rolul pe care îl are Observatorul European pentru  promovarea stării de bine a cetăţenilor europeni: “Observatorul a avut o contribuţie majoră, împreună cu OECD, la succesul unei iniţiative recente a Comisiei Europene – “Starea de sănătate în Uniunea Europeană” – The State of Health in the EU. Prin lărgirea cunoştinţelor şi capacităţii noastre, putem îmbunătăţi sistemele noastre de sănătate şi le putem creşte impactul asupra stării de bine a tuturor europenilor.”

 

Mirela Mustață – Redactor executiv E-asistent

Traducere şi adaptare după:

http://www.euro.who.int/en/about-us/partners/observatory

https://www.youtube.com/watch?time_continue=361&v=DKuV19-976g

Share This Post