Drepturile membrilor

alinbobicTuturor ne plac drepturile, pentru că vorbesc despre acele lucruri care ni se cuvin din oficiu, însă nu trebuie să pierdem din vedere faptul că orice drept vine la pachet cu obligații, iar pentru a beneficia de drepturile noastre, trebuie să ne îndeplinim şi obligațiile.

În general termenul „drepturi” se referă la ceea ce știința juridică recunoaște, îngăduie sau acordă unei persoane, însă exercitarea drepturilor de către fiecare subiect în parte poate fi condiționată sau bazată pe circumstanțe foarte diferite. Astfel, termenul ”drepturi” este unul foarte larg și poate fi foarte confuz, din cauza suprapunerii mai multor înțelesuri, a diferitelor situații sau relații, prin prisma conținutului, obiectului, rolului sau sensului a ceea ce este recunoscut sau acordat titularului.

Drepturile membrilor OAMGMAMR, se referă strict la acele drepturi rezultate din relație directă între membru și organizația profesională, dobândite prin înscrierea în organizație.

Dobândirea unor drepturi prin înscrierea ca membru al organizației profesionale face ca drepturile să fie condiționate și limitate, existând astfel tentația să credem că drepturile membrilor sunt formale sau iluzorii. În realitate, drepturile membrilor există din plin, iar exercitarea acestor drepturi este în totalitate la îndemâna membrilor.

OUG 144/2008, cu completările şi modificările ulterioare, privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea OAMGMAMR, alocă o secțiune distinctă pentru drepturile membrilor, statuate de art. 45.  Prin modul în care sunt structurate și prezentate, am putea spune că sunt mai mult drepturi generale, de tip organizatoric.

”Art. 45 Membrii Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România au următoarele drepturi:

– de a alege şi de a fi aleşi în organele reprezentative ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

– de a avea acces la toate datele care privesc organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi a filialelor acestuia;

– de a se adresa nemijlocit tuturor organelor de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, naţionale sau teritoriale, şi de a primi informaţiile solicitate;

– de a participa la acţiunile organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi de a fi informaţi despre desfăşurarea acestora;

– de a participa la programe de perfecţionare şi la alte forme de educaţie continuă pentru asistenţi medicali generalişti, pentru moaşe şi pentru asistenţi medicali;

– de a contesta sancţiunile primite, în termen de 30 de zile de la comunicarea lor, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă;

– dreptul persoanelor care exercită funcţii de conducere la nivel teritorial sau naţional în structurile Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de a-şi rezerva locul de muncă pe perioada în care îndeplinesc funcţiile respective;

– de a li se acorda, de către Consiliul naţional, pentru merite deosebite, recompense, diplome de onoare şi de excelenţă, la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi calitatea de membru de onoare;

– dreptul membrilor Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România aleşi în funcţii de conducere, la nivel naţional ori teritorial, sau care deţin funcţii de conducere în cadrul structurilor organizatorice ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România de a beneficia de 3 zile libere lunar, plătite, pentru îndeplinirea atribuţiilor profesionale la Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi a atribuţiilor conferite de funcţia de conducere;

– de a purta însemnele Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.”

 

Pe lângă aceste drepturi de tip “organizatoric”, de implicare a membrilor în activitatea și funcționarea organizației profesionale, prevăzute de art. 45 din OUG 144/2008, există și o serie de alte drepturi dobândite odată cu calitatea de membru OAMGMAMR, cum sunt:

dreptul de a profesa,

– dreptul de a participa la instruire profesională continuă,

– drepturi de a beneficia de oportunități de dezvoltare profesională, adecvate evoluției și progresului știnței, tehnicii și tehnologiei în domeniul medical.

Faptul că aceste drepturi nu sunt precizate în mod direct în capitolul/articolul destinat drepturilor membrilor, din OUG 144/2008, nu diminuează importanța acestor drepturi și nici nu le trece       într-un plan secundar, dimpotrivă, aceste trei drepturi sunt cele mai importante, iar toate celelalte prevederi și drepturi stabilite de cadrul legal al organizării profesiei sunt în sensul/scopul îndeplinirii acestor trei drepturi esențiale ale membrilor OAMGMAMR.

Pentru a înțelege tabloul complet al drepturilor membrilor și varietatea acestor, trebuie să înțelegem în primul rând rolul și scopul organizației profesionale și mai ales de ce avem această formă de organizare a profesiei.

OAMGMAMR fiind organizație profesională de interes public, cu responsabilități privind controlul și supravegherea exercitării profesiei, ca profesie liberală de practică publică autorizată, nu poate avea o influență directă asupra raporturilor de muncă pe care membrii săi le au cu angajatorii, sau, mai bine spus, influența este una limitată/restricționată la elemente privind strict activitatea profesională a membrilor, și în nici un caz nu își poate extinde atribuțiile/influența asupra aspectelor privind drepturile de tip salarial sau cele legate de condițiile de muncă, ale membrilor săi, care, prin natura lor, sunt în competența exclusivă a organizațiilor sindicale.

În principal, rolul OAMGMAMR este de a supraveghea exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, pentru adezvolta continuu profesia, prin consolidarea competențelor și dobândirea de noi competențe profesionale, care să permită membrilor ( asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali) să ofere servicii unitare de înaltă calitate, în interesul public.

Această organizare monolitică a profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, în combinație cu importanța socială a activităților desfăsurate de membrii OAMGMAMR, reprezintă și un avantaj considerabil pentru membri în relația lor cu angajatorii, avantaj care poate fi valorificat individual, de fiecare membru în parte, sau la nivel macro, prin organizații sindicale.

În concluzie, drepturile membrilor există, nu sunt putine, sunt respectate și se fac eforturi considerabile ca ele să nu fie diminuate sau să rămână la nivel scriptic. Fiecare membru al organizației profesionale trebuie să-și conștientizeze aceste drepturi, să le înțeleagă și să ”profite” de acestea.

 

Bobic Alin Victor – Jurist OAMGMAMR filiala București

Share This Post