Acceptance and Commitment Therapy (Terapia acceptării și angajamentului) Autori: Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl, Kelly G. Wilson, 2016, Guilford Press

acceptance_comitment_therapyLucrarea prezintă esența terapiei acceptării și angajamentului – de la fundamentele conceptuale și empirice la tehnicile clinice, scrise de cei care le-au dat naștere.

Această abordare terapeutică e bazată pe ideea că rigiditatea psihologică e cauza principală a unei palete largi de probleme clinice. Autorii prezintă modalități eficace și inovatoare de cultivare a flexibilității psihologice prin identificarea și țintirea a 6 procese cheie: difuziunea cognitivă, acceptarea, atenția față de momentul prezent, conștiința de sine, valorile și angajamentul.

Această ediție a fost restructurată pentru a deveni un ghid indispensabil pentru  clinicieni și se axează pe procesul terapeutic moment cu moment.

Share This Post