Reatestarea competenței profesionale

Competența profesională este o caracteristică esențială pentru orice profesie, iar asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali nu fac excepție. Aceștia sunt responsabili pentru îngrijirea pacienților, lucru care, de multe ori, poate face diferența între viața și moartea pacientului.  Prin urmare, trebuie să fie bine pregătiți și să aibă o înțelegere solidă a ceea ce presupune munca lor, să cunoască bine tehnicile de îngrijire și să încorporeze aceste cunoștințe în continua evaluare a pacienților.

De asemenea, în lumea actuală, competența profesională reprezintă o calitate esențială în orice carieră, iar oamenii sunt încurajați să dezvolte constant abilitățile lor pentru a rămâne relevanți și competitivi pe piața muncii.

Pentru a dobândi competența profesională în aceste domenii nu este suficientă obținerea unui titlu profesional. Trebuie să înveți continuu, să-ți menții cunoștințele și abilitățile prin formare continuă și, mai ales, să profesezi.

Indiferent de motivul care a dus la neexercitarea profesiei, abilitățile profesionale se estompează, cunoștințele medicale și tehnicile cunoscute pot deveni învechite, iar asistentul medical ar putea fi depășit de noile descoperiri și inovări care apar constant în domeniul medical, aspect care duce inevitabil la o scădere semnificativă a calității serviciilor oferite, în consecință, la un efect negativ asupra pacientului.

Aceste aspecte au fost avute în vedere și de legiuitor atunci când a prevăzut în legislația privind organizarea și exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, obligativitatea reatestării competențelor profesionale pentru acei profesioniști care nu își exercită profesia efectiv, legal și neîntrerupt pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie (art.18 alin.1 din OUG 144/2008).

Având responsabilitatea legală asupra autorizării exercitării profesiilor de asistent medical generalist, de moașă şi de asistent medicali, garantând practic pentru calitatea profesională a membrilor săi, Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor şi Asistenților Medicali din România, în calitate de autoritate competentă desemnată prin OUG 144/2008, re-atestă competența profesională, la cerere, conform metodologiei de reatestare, inclusiv în cazul persoanelor care au o întrerupere în exercitarea profesiei mai mare de 4 ani anterior datei solicitării avizului anual si/sau certificatului de membru, după caz.

Pentru a fi reatestat, candidatul va efectua un stagiu practic şi va susține o probă teoretică după finalizarea stagiului, în termen de maximum 60 de zile.

Stagiul practic se poate efectua în direcții de sănătate publică, unități sanitare, unități farmaceutice sau unități medico-sociale autorizate conform legii, stabilite de președintele filialei OAMGMAMR unde s-a depus cererea de reatestare.

Durata stagiului poate varia de a o lună până la 3 luni, în funcție de vechimea în profesie, după cum urmează:

  • 3 luni, câte 8 ore/zi sau 504 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 6 luni, pentru asistenții medicali generaliști, moașele şi asistenții medicali care au o vechime în specialitate mai mică de 3 ani sau nu au profesat;
  • o lună, câte 6 ore/zi sau 126 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime între 3 şi 5 ani;
  • o lună, câte 4 ore/zi sau 84 de ore repartizate inegal pe o perioadă de până la 3 luni pentru cei cu vechime peste 5 ani;

În cazul celor care fac dovada că au acumulat cu normă întreagă cel puțin 12 luni de activitate profesională în decursul ultimilor 4 ani anterior datei solicitării reatestării vor fi reatestați profesional prin susținerea probei teoretice

Asistenții medicali generaliști, moașele şi asistenții medicali care își reiau activitatea profesională, în baza contractului de muncă existent, după o perioadă de întrerupere a exercitării profesiei mai mare de 4 ani, ca urmare a suspendării contractului de muncă pentru concedii de risc maternal/de maternitate şi/sau pentru îngrijirea copilului până la vârsta de 2 ani sau de 3 ani pentru copilul cu handicap, sunt reatestați profesional prin susținerea unei probe teoretice, fără a mai fi nevoie de efectuarea uni stagiu practic.

Scopul dispozițiilor legale privind reatestarea competenței profesionale este de a fixa și valoriza principiul certitudinii calităților profesionale, precum și cel al încrederii legitime. Atunci când o persoană este bine pregătită și capabilă să-și îndeplinească responsabilitățile de serviciu, este mai probabil să fie încrezătoare în propriul ei loc de muncă și să îi placă ceea ce face.

Bobic Alin Victor – consilier juridic în cadrul OAMGMAMR Filiala București

Share This Post