Luna februarie aduce o veste bună celor care au urmat programul de revalorizare în scopul alinierii la criteriile minime de formare prevăzute de Comisia Europeană

Astfel, potrivit unei decizii recente, statele din Uniunea Europeană urmează să recunoască automat diplomele românești de asistent medical generalistobținute înainte de aderarea României la Uniunea Europeană.

Este o decizie care a fost publicată în 12 februarie 2024 în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Directiva (UE) 2024/505 a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 februarie 2024 de modificare a Directivei 2005/36/CE). Aceasta se referă la recunoașterea calificărilor profesionale ale asistenților medicali generaliști formați în România înainte de 1 ianuarie 2007, care au urmat ulterior programul de revalorizare.

Potrivit Centrului National de Recunoaștere şi Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educației, în urma demersurilor realizate pe lângă Comisia Europeană de autoritățile române, instituțiile UE au modificat legislația europeană existentă privind recunoașterea calificărilor profesionale astfel încât asistenții medicali generaliști care au urmat programul de revalorizare (în perioada 2014 – 2020) să poată dobândi, în oricare din statele membre ale UE, recunoașterea diplomelor şi a certificatelor pe care le-au obținut în România înainte de 1 ianuarie 2007.

Practic, aceasta este efectul acțiunilor autorităților române care au solicitat, în anul 2012, la momentul revizuirii generale a Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale, includerea în cuprinsul Directivei şi a diplomelor de asistent medical generalist emise de instituții de învățământ din România anterior datei de 1 ianuarie 2007 când am aderat la Uniunea Europeană.

Pentru recunoașterea acestor calificări, titularii au urmat un program de revalorizare care a fost elaborat împreună cu experții Comisiei Europene şi ai statelor membre şi, ulterior, în baza raportului din 2020 al Comisiei Europene privind rezultatele acestuia, s-a decis recunoașterea automată a acestor diplome.

Ce se va întâmpla după momentul intrării în vigoare a Directivei (UE) 2024/505? Statele membre trebuie să adopte, în decurs de 1 an, normele naționale de transpunere în practică a acestei decizii, pentru a implementa efectiv dispozițiile ei.

Dacă această veste are o parte pozitivă pentru cei care au trecut prin programul de revalorizare, nu putem să nu ne gândim și la riscul ca acești profesioniști experimentați să privească opțiunile de mobilitate cu mai mult interes ca înainte.

Așadar, o mai bună apreciere ori valorizare a acestora, în țară, la locurile lor de muncă ar trebuie să fie un obiectiv la fel de important pentru noi, pentru a crește interesul profesioniștilor din îngrijirile de sănătate să aleagă să profeseze în România.

În plus de această temă importantă de reflecție și acțiune, vă încurajez să citiți articolele lunii februarie din revistă și vă trimit, ca de fiecare dată, cele mai bune gânduri.

Doina Carmen Mazilu, Președinte OAMGMAMR – filiala București

Share This Post