“COMPENDIUL DE TUBERCULOZĂ” – lansat la București

compediu tuberculoza

Colectiv de autori coordonat de Prof. univ. dr. Constantin MARICA

Prof. univ. dr. Constantin MARICA și Prof. asoc. dr. Cristian DIDILESCU, împreună cu dr. Florin MURGOCI, dr. Mihaela TĂNĂSESCU, dr. Oana ARGHIR au lansat miercuri 13 iulie la București “ Compendiul de tuberculoză ”.

Printre invitații speciali la eveniment s-au aflat: prof. dr. Ioan Fulga – Prorector UMF Carol Davila, prof. dr. Florin Mihălțan – Președinte al Societății Române de Pneumologie, prof. dr. Ioan Cordoş – Chirurgie Toracică, Institutul Marius Nasta, UMF Carol Davila, dr. Radu Stoica – Manager General al Institutului Marius Nasta, prof. dr. Tiberiu Nanea – UMF Carol Davila, prof. dr. Emanoil Ceauşu – UMF Carol Davila, prof. dr. Nicolae Iordache – UMF Carol Davila, prof. dr. Dumitru Matei – UMF Carol Davila , dr. Marius Dumitru – Președinte Asociația Pacienților cu TBC din România.

Prof. univ. dr. Constantin MARICA – “ Am intenţionat, şi sperăm să fi reuşit, să oferim “o privire” asupra tuberculozei, cu tot ce poate fi util practicianului legat de această boală şi având permanent în atenţie că există un program de control al tuberculozei ale cărui obiective sunt prioritare în demersul cu “bătaie” mai lungă, de a elimina tuberculoza ca problemă de sănătate publică. Tocmai de aceea, am căutat să îmbinăm noţiunile clasice cu cele reprezentând achiziţiile moderne în domeniu, fără a aprofunda detalii asupra unor cercetări aflate în curs de desfăşurare, oricât de promiţătoare se anunţă, dar încă lipsite de validarea celor îndreptățiți a recomanda rezultatele ca generalizabile”.

Compendiul este structurat pe 17 capitole, abordând teme precum: epidemiologia tuberculozei, cai de transmitere, tuberculoza în situații speciale (copii, gravide, tranplantați, etc), tuberculoza multidrogrezistentă (TB MDR), programul național de control al tuberculozei și altele.

Compendiul reprezintă și o dovadă a eforturilor intense depuse de medicii pneumologi români pentru împiedicarea răspândirii epidemiei de TB și găsirea de noi soluții în managementul TB, în elaborarea volumului autorii pornind de la principalele aspecte cu care sunt confruntaţi în practica medicală a asistenţei tuberculozei.

Compendiul ar putea să constituie pe lângă o încercare de înfăţişare a achiziţiilor mai importante în controlul tuberculozei şi prilejul unei armonizări mai expresive a datelor existente în literatura medicală (clasică şi modernă) asupra bolii, în felul acesta sperând să oferim o imagine de ansamblu cât mai convingătoare asupra a ce înseamnă tuberculoza. S-ar putea ca anumite capitole să fi căpătat dimensiuni mai mari decât cele care s-ar cuveni unui compendiu, însă interesul pentru a oferi  consistenţă noutăţilor a primat în cazurile respective” au declarat autorii.

Compendiul se adresează medicilor pneumologi, medicilor de familie, studenţilor, farmaciștilor, reprezentând un ghid centrat pe asigurarea unui nivel cât mai acceptabil de calitate al tratamentului pacienţilor cu TB, lucrarea fiind realizată în urma zecilor de ani de experiență teoretică și practică clinică în domeniul pneumologiei, îndeosebi în tratamentul TB. Compendiul are în jur de 450 de pagini și este realizat  la editura CURTEA VECHE.

Compendiul oferă în paginile sale și date asupra incidenței TB în România. Astfel, incidenţa tuberculozei (catalogată iniţial drept cazuri noi, iar apoi ca incidenţă globală în sensul de cazuri noi + recidive), cu scurte perioade de întreruperi (1953-1954,1960, 1969-1970) a fost în continuă scădere, de la 492,7%ooo cazuri noi de TB în 1950, ajungându-se la 55,8%ooo în 1985 (cazuri noi + recidive).

După 1985, TB – ca de altfel şi alte boli influenţate în mare măsură de degradarea continuă a nivelului de trai – a început să înregistreze o creştere progresivă a numărului de îmbolnăviri, incidenţa bolii ajungând la 70,0%ooo în 1990 şi la 102,6%ooo în 1995.

Legat de incidenţa TB în România în intervalul 1985-2009 în cifre absolute, numărul de cazuri de TB (noi + recidive) înregistrate a crescut de la 12 677 în 1985 la 30 984 în 2002 (26 567 cazuri noi şi 4417 recidive), pentru ca apoi să scadă la în 2010 (de cazuri noi şi de recidive). Este de menţionat faptul că incidenţa globală a tuberculozei (TB) a scăzut constant în ultimii 7 ani, de la 142,2%ooo în anul 2002 (când s-a înregistrat cea mai mare valoare din ultimii 25 de ani), la 90,5%ooo în anul 2010.

Din datele oferite de OMS, după valoarea incidenţei globale, România a ocupat în anul 2008 locul 52 în lume (din 212 ţări) şi locul 4 în Regiunea Europa (din 54 de ţări), după Kazakhastan, Kirghizstan si Republica Moldova.

Frecvența cea mai mare a bolii s-a înregistrat în anul 2010 la tinerii între 25-29 ani și la adulții între 40-69 ani. Ca și în anii precedenți, în 2010 județele cu incidența globală a TB peste media pe țară au fost cele din estul și sud-vestul României.

Incidenţa TB la copii a urmat acelaşi trend descendent ca şi incidenţa globală, dar între anii 2008 si 2010 s-a observat o relativă tendinţă de stagnare,  28,3%ooo,29,6% ooo şi 27,2%ooo.

Numărul cazurilor cu TB MDR (tuberculoză multidrogrezistentă) este un indicator fidel atât al calităţii tratamentelor administrate, cât si al eficienţei măsurilor de control al transmiterii infecţiei.

Din datele înregistrate la Unitatea Centrală de Coordonare a Programul Național de Control al Tuberculozei, numărul de cazuri raportate a fost de 816  în anul 2008 si 668 in 2009, cu diferenţe între judeţe, de la 0 în Harghita, până la 78 în Capitală.

În România, în anul 2009 au fost înregistrate 668 de cazuri cu TB MDR şi 27 cu TB XDR, în condiţiile în care, dintre pacienţii cu examen BK pozitiv în cultură au fost testaţi prin antibiogramă doar 35,6% dintre cei noi şi respectiv 59,5% dintre cei la retratament.

Tratamentul cazurilor de MDR-TB implică o strategie complexă, cu consumuri financiare mult mai mari decât pentru cazurile cu chimiosensibilitate pastrată. Costul mediu al unui tratament individualizat pentru TB MDR depaşeşete de zeci de ori (în funcţie de schemă şi durată) costul tratamentului clasic.

Simona Oprea
PR ManagerShare This Post