Educația Medicală Continuă (EMC), obligație și, în același timp, un drept al membrilor OAMGMAMR. Opinia consilierului juridic OAMGMAMR filiala București – Bobic Alin Victor

Motto: “Învățat e omul care se învață necontenit și învață necontenit și pe alții” – Nicolae Iorga

 

Când vine vorba despre clasicul „EMC”, asistentul medical este tentat să privească această formă de educație profesională continuă doar ca pe o activitate consumatoare de timp și resurse.

Realitatea este cu totul alta, și, chiar dacă participarea la cursuri, conferințe și alte tipuri de manifestări creditate poate fi uneori costisitoare și consumatoare de timp, trebuie înțeles faptul că experiența profesională nu este suficientă pentru o carieră de succes și că este nevoie de o pregătire continuă, pentru a putea progresa profesional.

alinbobicÎn profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, educația profesională continuă este, pe lângă o cerință legală obligatorie pentru desfășurarea activității profesionale, și o nevoie fundamentală a societății moderne, determinată de multitudinea și varietatea informațiilor, dar mai ales de progresul și evoluția științei, tehnicii și tehnologiei în domeniul medical.

Conform actului legislativ care reprezintă baza legală a profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical – OUG 144/2008 – se instituie un cadru general al obligației și, totodată, al dreptului asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali de a efectua educație continuă, în vederea creșterii gradului de competență profesională.

După cum se poate observa, educația continuă reprezintă, pe lângă obligația instituită prin art. 46 alin. (1) lit k) din OUG 144/2008, și un drept fundamental al membrului OAMGMAMR, conform art. 45 lit. e) din acelaşi act normativ.

Importanța dată de legiuitor educației medicale continue a asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical, prin instituirea ei ca obligație și drept, în același timp, impune atât OAMGMAMR cât și membrilor acestuia, să acorde o deosebită atenție educației profesionale și să o trateze cu maximă seriozitate.

Rolul principal al educației continue a asistentului medical generalist, moașei și asistentului medical, conform alin. (2) al art. 46 (OUG 144/2008), este creşterea gradului lor de pregătire profesională. În subsidiar, educația continuă are drept scop și desfășurarea activității profesionale cu încredere în cunoștințele și abilitățile proprii, la standarde ridicate și în ton cu evoluția tehnică și tehnologică, la cel mai înalt nivel de pregătire profesională.

În scopul îndeplinirii obligațiilor sale legale privind  educația continuă, OAMGMAMR a elaborat norme de acreditare a furnizorilor de EMC și norme de creditare a formelor de EMC prin care au fost definite formele de educație medicală continuă care pot fi creditate și s-a stabilit un minim de credite necesare anual pentru fiecare membru.

Prin aceste activități de creditare a formelor de EMC, acreditarea furnizorilor de cursuri, inițierea și promovarea formelor de educație continuă, se oferă dreptul membrilor noștri de a beneficia de programe de perfecţionare şi de educaţie continuă, conform art 45 lit. e) din OUG 144/2008.

Numărul minim de credite EMC pe care trebuie să le realizeze un membru al OAMGMAMR este de 30 pe an. Totalizarea numărului de credite obţinute se face la sfârşitul fiecărui an, când asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical trebuie să facă dovadă că a acumulat numărul de credite stabilit de Consiliul Naţional al OAMGMAMR, respectiv, 30.

Prin organizarea de cursuri, școli de vară, conferințe și prin crearea de posibilități de efectuare a cursurilor la distanță, on-line, prin  EduAsistent, portal de educație medicală continuă, OAMGMAMR filiala București și-a îndeplinit obligația de a crea oportunități de educație continuă pentru membrii săi.

Rămâne ca membrii OAMGMAMR filiala București să-și onoreze obligația privind educația continuă și să urmeze formele de educaţie continuă puse la dispoziţie, în vederea creşterii gradului de pregătire profesională şi a menţinerii activităților profesionale la un nivel ridicat.

De asemenea, este util și chiar necesar un feedback al membrilor noștri privind cursurile la care au participat, precum și privind cursurile la care-și doresc să participe, subiectele care prezintă interes sau dificultățile profesionale pe care le-au întâlnit în practică.

Concluzionând, orice profesionist are nevoie de educație continuă pentru a progresa.

Chiar și noi, personalul și reprezentanții OAMGMAMR filiala București, avem nevoie de feedback-ul dumneavoastră, pentru a învăța cum să venim mai bine în întâmpinarea nevoilor de formare profesională pe care le aveţi și a putea, astfel, să progresăm împreună.

Share This Post