Răspunderea disciplinară a membrilor O.A.M.G.M.A.M.R.

alinbobicPlecând de la art. 13 din OUG 144/2008, conform căruia la primirea în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România,asistentul medical generalist, moaşa şi asistentul medical vor depune un jurământ, constatăm că legiuitorul a fost preocupat de aspectele disciplinare ale profesiei, și a ales să păstreze chiar și această formă primară de angajament, promisiunea solemnă, referitoare la obligațiile morale generale ale asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, în desfășurarea activităților profesionale.

Înscrierea în organizația profesională vine la pachet cu drepturi dar și cu obligații, iar pentru a păstra cât mai sus etalonul profesionalismului, moralității, ordini și coerenței în activitățile profesionale desfășurate de membrii noștrii, se impune acestora obligația respectării anumitor reguli de conduită profesională și în același timp, se conturează obligativitatea răspunderii disciplinare pentru membrii care ignoră sau încalcă obligațiile.

Conform prevederilor art. 63 alin. (1) din OUG 144/2008, “Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare de organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România”.

Observăm din prevederile art. 63 alin. (1) că temeiul răspunderii disciplinare rezidă în obligațiile ce izvorăsc din prevederile OUG 144/2008, din Statutul OAMGMAMR, din Codul de etică și deontologie al asistentului medical generalist, al moașei și al asistentului medical, din reguli de bună practică profesională, din decizile și hotătârile adoptate de organele de conducere ale OAMGMAMR.

Ca urmare a modului în care își desfășoră activitatea profesională, asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical, poate fi reclamat sub aspect disciplinar, dar și sub aspect civil sau penal, de pacienți sau familia acestora, de reprezentanții legali ai pacienților și de membrii OAMGMAMR care au un interes justificat în acest sens.

Răspunderea disciplinară nu înlătură răspunderea civilă, penală sau contravențională a asistentului medical generalist, moașei sau asistentulu medical, mai mult, ea poate coexista cu răspunderea juridică și/sau administrativă a membrilor.

Analizarea abaterilor disciplinare și stabilirea răspunderii disciplinare revine organizației profesionale prin Comisiile de etică și deontologie ale filialei din care face parte asistentul medical generalist, moașa sau asistentul medical vizat.

În exercitarea atribuțiilor lor, Comisiile de etică și deontologie ale OAMGMAMR se pot autosesiza în cazurile de notorietate, pot solicita informații de la angajatorul asistentului medical generalist, moașei sau asistentului medical, pot audia părțile implicate sau martori, pot solicita, dacă este cazul, opinia unor specialiști sau persoane abilitate.

Sancţiunile disciplinare pe care organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România le pot aplica membrilor, în funcție de gravitatea abaterii disciplinare, sunt următoarele:

– mustrarea;

– avertismentul;

– suspendarea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi informarea Ministerului Sănătăţii Publice cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei pe perioada respectivă;

– retragerea calităţii de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România şi informarea Ministerului Sănătăţii Publice cu privire la retragerea dreptului de exercitare a profesiei.

Toate aceste sancțiuni se înscriu în dosarul personal al asistentului medical generalist moașei sau asistentului medical și constituie recomandări/aprecieri negative ale activității profesionale desfășurată de membrul OAMGMAMR sancționat disciplinar.

Deși sancțiunea pare să aibă doar un caracter negativ, trebuie avut în vedere faptul că ea vine mereu doar ca o consecință a nerespectării regulilor, și că în esență rolul sancțiunii este unul educativ,  atât pentru persoana vizată, dar mai ales pentru cei care privesc din afară.

Regulile nu sunt doar elemente de decor sau pentru a fi încălcate, ci sunt făcute să ne ghideze și să ofere repere pentru desfășurarea activității.

 

 

Bobic Alin Victor – Jurist OAMGMAMR filiala București

Share This Post