Nedemnitate și incompatibilitate

Timp de lectură: 3 minute

Pentru a fi membru O.A.M.G.M.A.M.R. și a exercita profesia de asistent medical generalist, moașă sau asistent medical, nu este suficient să fii posesor al unui titlu oficial de calificare în aceste profesii. Mai este necesar să îndeplinești și alte condiții, printre care să nu te găsești într-un caz de nedemnitate sau incompatibilitate.[1]

Conform art. 12 (1) lit. b) din OUG 144/2008, profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical se exercită de persoane care nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de art. 14 și art. 15 din OUG 144/2008.

Problemele legate de incompatibilități și nedemnități în cazul asistenților medicali sunt, în general, comune pentru sectorul medical din întreaga lume. Acestea pot varia de la probleme legate de comportamentul profesional, la aspecte legate de conflicte de interese și chiar incompatibilități etice.

Este nedemn şi nu poate exercita profesia de asistent medical generalist, moaşă sau asistent medical, acea persoană care a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni legate de exercitarea profesiei, sau cel căruia i s-a aplicat interzicerea exercitării profesiei. Aceste criterii stricte sunt importante pentru a asigura societatea că persoanele care fac parte din aceste profesiuni sunt integre și pot fi de încredere în exercitarea muncii lor.

Nedemnitatea se referă la comportamentul inadecvat al asistentului medical generalist, moașei sau asistentului medical care implică, de exemplu, solicitarea de bani sau atenții pentru acordarea serviciilor de îngrijire, orice formă de discriminare sau condiționare a pacientului pe consideraţii de naţionalitate, rasă, religie, apartenenţă politică sau stare socială, violența verbală sau fizică asupra pacienților, nerespectarea confidențialității pacienților, comportament neetic, implicarea în activităţi ilegale, încălcarea regulilor sau legilor care guvernează profesia, etc.

Demnitatea reprezintă o condiție de intrare în profesia de asistent medical generalist, moașă și asistent medical. Aceasta trebuie asumată nu numai la primirea în profesie, ci și pe toată durata desfășurării acesteia.

Incompatibilitatea, pe de altă parte, se referă la conflictele care pot apărea între interesele personale ale asistentului medical generalist, moașei sau asistentului medical și cele profesionale, care pot duce la situații inadecvate sau neprofesionale sau pot afecta calitatea serviciilor prestate pacienților. De exemplu, implicarea în diferite acțiuni care pot fi considerate incompatibile cu profesia, existența unei situații care poate afecta negativ deciziile în ceea ce privește îngrijirea pacienților, etc..

În cazul în care există o situaţie de incompatibilitate, în termen de 10 zile de la apariţia situaţiei de incompatibilitate, asistentul medical generalist, moaşa sau asistentul medical, după caz, este obligat să anunţe filiala Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România al cărui membru este.

La solicitarea asistentului medical generalist, moaşei sau asistentului medical în cauză,  sau la sesizarea oricărei persoane, instituţii sau autorităţi interesate, preşedintele filialei Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România din care face parte persoana aflată în stare de incompatibilitate poate constitui o comisie pentru a constata existenţa sau inexistenţa stării de incompatibilitate.

Nedemnitatea și incompatibilitatea membrilor O.A.M.G.M.A.M.R. se verifică atât la intrarea în profesie, cât și pe întreaga durată a exercițiului profesiei, prin declarație pe propria răspundere, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru declaraţii false.

Bobic Alin Victor – consilier juridic în cadrul OAMGMAMR Filiala București


[1] Sursa foto: dreamstime.com

Share This Post