Sinteza teoretică şi practică a îngrijirii paliative (Tratat pentru asistenţii medicali) Autori: Gabriela Rahnea Niţă. Anda Natalia Ciuhu, Dragos Eugen Frâncu, Editura Etna, 2014

O lucrare apreciată de specialişti, atât pentru valoarea ei teoretică, cât şi practică. Autorii aduc cititorilor cele mai actuale concepte din domeniul îngrijirilor paliative la nivel internaţional cu scopul de a impulsiona formarea mai cuprinzătoare a specialiştilor noştri care activează în acest domeniu. ...

Citiți mai mult...

Îngrijirea pacienţilor. Vol. 4. Autori: Liliana Rogozea, Tatiana Oglindă, Editura Libris Editorial, 2018

Volumul de faţă, al 4-lea al unei lucrări mai ample, reprezintă un instrument deosebit de util pentru educaţia medicală continuă a asistenţilor medicali. Sunt prezentate, în detaliu, rolul asistenţilor medicali, atât cel propriu, direct, cât şi cel delegat, în procesul terapeutic şi planurile de îngrijire ale pacienţilor cu anumite afecţiuni. ...

Citiți mai mult...

Ghid Practic de Obstetrică şi Ginecologie Oxford ed. 3 Autori: Sally Collins, Sabaratnam Arulkumaran, editura Hipocrate, 2017

A 3a ediţie a Ghidului practic Oxford de obstetrică şi ginecologie aduce noutăţi pentru profesioniştii din domeniu – algoritmi noi pentru managementul pacienţilor sau subiecte noi, precum evaluarea pre-operatorie. Este o lucrare deosebit de utilă pentru toţi cei implicaţi în diversele etape ale procesului clinic de asistenţă medicală, de la stabilirea ...

Citiți mai mult...

Tehnici şi manopere pentru asistenţii medicali Autori: Liliana Rogozea, Tatiana Oglindă, Editura Libris Editorial, 2017

O foarte utilă trecere în revistă a tehnicilor şi manoperelor cel mai folosite în asistenţa medicală, care urmăreşte să standardizeze aplicarea lor practică şi să crească calitatea şi siguranţa acestora. O lucrare fundamentală atât pentru asistenţii începători, prin îmbogăţirea cunoştinţelor, dar şi pentru cei experimentaţi, prin împrospătarea lor ...

Citiți mai mult...

Protocoale de diagnostic şi tratament în pediatrie Autor: Mircea Nanulescu, Editura Amaltea, 2017

Lucrarea se adresează, în principal, profesioniştilor din domeniul pediatriei, aducându-le acestora actualizări şi completări ale protocoalelor incluse în ediţia a 3a, precum şi protocoale noi. Dezvoltarea unor asemenea ghiduri şi protocoale de diagnostic şi tratament urmăreşte să reducă variabilitatea din practica pediatrică şi să îi ajute pe profesioniştii din domeniu să ...

Citiți mai mult...

Tarascon – Ghid Clinic de Medicină de Urgență a Adultului Editor principal: Richard J. Hamilton, Editura Callisto, 2018

Un volum fundamental pentru profesioniştii angrenaţi în activităţi de medicină de urgenţă. Sunt trecute în revistă principalele condiţii ce ţin de domeniul medicinei de urgenţă, precum şi procedurile şi manevrele cele mai uzuale (de exemplu, resuscitarea cardiacă avansată sau managementul căilor respiratorii prin ventilaţia neinvazivă) şi medicamentele şi perfuziile folosite în ...

Citiți mai mult...

Psihologia vârstei a treia și a patra Autor: Gabriela Maria Man, Editura Trei, 2018

Dedicat în primul rând psihologilor, dar şi profesioniştior din sistemele medical şi de asistenţă socială, lucrarea îşi propune să analizeze diversele stereotipuri prezente acum în societate în legătură cu persoanele vârstnice şi abilităţile lor cognitive şi social-emoţionale. Autoarea abordează această temă prezentând studii recente, date statistice şi alte dovezi ştiinţifice care ...

Citiți mai mult...

Anatomie şi Fiziologie Umană Descriptivă şi Aplicată Autor: Mihaela Alexandru, Editura Medicală, 2014

O lucrare importantă pentru programele de educaţie medicală şi educaţie medicală continuă a cadrelor medicale. Se pune accentul pe o prezentare a anatomiei şi fiziologiei umane care să faciliteze înţelegerea fenomenelor morbide din punctul de vedere al cauzelor, mecanismelor şi localizării acestor fenomene. Dintre capitolele lucrării, remarcăm: Date fundamentale de anatomie, citologie ...

Citiți mai mult...

Ghid de neonatologie pentru asistente Autori: Iulia Negrea, Geta Mitrea, Mihaela Patriciu, Editura Medicală, 2018

Volumul se constituie într-un ghid deosebit de util pentru asistenţii medicali din toate secţiile de neonatologie, fiind o trecere în revistă a etapelor pre- și post-natale ale dezvoltării copilului. Dintre capitolele lucrării, remarcăm Adaptarea nou-născutului la viaţa extrauterină, Farmacologie neonatală. Asistența la naștere. Sindromul de detresă respiratorie. Sepsisul neonatal sau Traumatismele ...

Citiți mai mult...

Harrison – Pneumologie şi terapie intensivă Autor: Joseph Loscalzo, Editura ALL, Ediţia a 2a, 2017

Lucrarea prezintă cele mai noi cunoştinţe din domeniul terapiei intensive pentru afecţiunile respiratorii. Pe parcursul a 43 de capitole, prezentate de specialişti în domeniu, sunt abordate teme esenţiale precum diagnosticul tulburărilor respiratorii, bolile sistemului respirator (astmul, tuberculoza, pneumonia, infecţiile virale, BPOC, fibroza chistică) abordarea generală a pacientului în stare critică, afecţiuni ...

Citiți mai mult...

Repertoar de simptome Autori: Keith Hopcroft, Vincent Forte, Editura ALL, 2014

Recomandat de Societatea Naţională de Medicină de Familie, volumul de faţă se constituie într-un ghid util pentru toţi practicienii din medicina de familie, medici şi asistenţi medicali. Astfel, autorii pun accent pe cazuistica cea mai întâlnită în practica din domeniu, analizând peste 100 de simptome frecvente. Pentru fiecare dintre acestea, sunt prezentate ...

Citiți mai mult...

Ghid de neonatologie pentru asistente Autori: Iulia Negrea, Geta Mitrea, Mihaela Patriciu, Editura Medicală, 2018

O lucrare deosebit de utilă pentru asistentele medicale din secţiile de neonatologie. Autorii fac o trecere în revistă a aspectelor esenţiale ale dezvoltării nou-născutului, în diverse etape. Sunt prezentate, de asemenea, şi concepte fundamentale ale patologiei neonatale precum sepsisul, convulsiile sau traumatismele obstetricale. La finalul lucrării, autorii oferă îndrumare şi despre cum trebuie ...

Citiți mai mult...